EtnoPolska 2023

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2023 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pn.: Zapomniane obrzędy mieszkańców wsi z okolic Kłobucka.

Kwota dofinansowawnia NCK wynosi 24 000,00 zł, wkład własny MOK Kłobuck - 3 000,00 zł, co razem daje kwotę 27 000,00 zł.

Czas realizacji zadania: 11.05.2023-17.10.2023.

Składamy podziękowania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowemu Centrum Kultury za wsparcie finansowe.

W ramach zadania zostanie opracowana forma sceniczna obrzędu wesela kłobuckiego, którą na stałe włączy do swego repertuaru, działający w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Kłobucka".

Dzięki opracowaniu będziemy mogli kultywować i przekazywać dziedzictwo kulturowe i folklor ziemi kłobuckiej naszym mieszkańcom, dzielić się z nim z odbiorcami z różnych części Polski podczas wyjazdowych występów Zespołu, a także na festiwalach, przeglądach i konkursach folklorystycznych. Mamy swoje piękne tradycje, które chcemy kultywować i ocalić od zapomnienia.

Kolejnym celem jest to, by ludowy strój kłobucki stał się wzorem dla mieszkańców.

Wykonanie sceniczne obrzędu będzie także okazją do premiowego pokazu, wykonanych w 2021 roku strojów ludowych kłobuckich. Będzie to zatem podwójna okazja do świętowania osiągnięć i podejmowanych działań MOK-u w dziedzinie upowszechniania folkloru i tradycji ludowych.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023.

EtnoPolska 2023

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.