Kuźnia Lokalnych Pomysłów 2.0

Jeśli masz ciekawy pomysł kulturalny i jesteś gotowy podjąć to wyzwanie, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Konkurs ma zadanie wyłonić od 1 do 5 pomysłów kulturalnych będących odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców Kłobucka wyrażone w przeprowadzonej diagnozie. Niniejszy nabór pomysłów kierowany jest do pasjonatów, hobbystów, osób indywidualnych, grup formalnych i nieformalnych, którzy gotowi są do podjęcia wyzwania jakim jest realizowanie kulturalnych działań w MOK, pobudzających mieszkańców gminy Kłobuck do aktywnego udziału w lokalnym życiu kulturalnym.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Kłobucka oraz gminy Kłobuck. Uczestnikiem konkursu może być:

  • osoba indywidualna, która ukończyła 16 lat (np. hobbysta, pasjonat);
  • grupa nieformalna (minimum 3 osoby, ze wskazanym liderem grupy);
  • organizacje pozarządowe.

Pomysł kulturalny zgłoszony do konkursu powinien odpowiadać na potrzeby kulturalne zawarte w Raporcie z diagnozy „Kłobuck – kulturalne miasto marzeń”.

Ostateczny termin złożenia karty zgłoszenia to 6 maj 2022 r. do godziny 0:00. 06.05.2022r. mailem na adres biuro2@mokklobuck.pl, przesyłką pocztową na adres organizatora lub osobiście w MOK od poniedziałku do piątku od godzinach 8:00-14:00. Karty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najlepszych zgłoszonych pomysłów kulturalnych nastąpi w dniu 11 maja 2022 r. (środa) o godzinie 18:00.

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru pomysłu kulturalnego nastąpi do 13 maja 2022 r., informacje zostaną podane na oficjalnym Facebooku MOK Kłobuck.

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.