Lego Bricks 4 Kidz

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego nasze zajęcia Lego Bricks 4 Kidz.

Zapraszamy na kolejne zajęcia, które odbędą się 10 sierpnia w godzinach 10:00-12:00 (45 zł/dziecko). Zapisy pod numerem telefonu 606 479 071. Ilość miejsca ograniczona!

XVI Folkloriada Jurajska

Kapela Podwórkowa „U Andrzeja” zajęła III miejsce podczas VII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych! Gratulujemy!

Przegląd Małych Form Folklorystycznych Przedszkoli Gminy Kłobuck – 2022

I miejsce
Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku – „Dobry dzionek wom”

II miejsce
Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku – „Na ludową nutkę”

III miejsce
Przedszkole Gminne nr 1 w Kłobucku – „Na ludową nutkę”

Wyróżeniania
Oddział Przedszkolny SPSK w Kłobucku – „Przepióreczka”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie – „W krainie ludowych tańców i zabaw dziecięcych”
Oddział Przedszkolny w SP w Libidzy – „Z piosenką i tańcem na ludowo”

Dziękujemy za wszystkie wspaniałe występy podczas Dni Kłobucka 2022!

Koncert akustyczny

ZMIANA TERMINU KONCERTU!

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa data koncertu SKL Chill Music & Fire Fest. Ze względu na zapowiadane pogorszenie pogody koncert zostaje przełożony na 5 sierpnia 2022 (piątek). Bez zmian pozostaje godzina – 19:00 oraz miejsce – park pałacowy na Zagórzu. Do zobaczenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content