Dzień Dziecka w MOK Kłobuck

SPEKTAKL MUZYCZNY „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE!”
w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Kłobucku oraz Zespołu Instrumentalnego Instytutu Muzyki UJD w Częstochowie
2 czerwca 2022 r., 10:00
cena biletu: 10 zł
bilety do nabycia w MOK Kłobuck oraz przed spektaklem

SPEKTAKL TEATRALNY „TAJEMNICA PEWNEJ PRACOWNI NAUKOWEJ”
W wykonaniu grupy teatralnej sMOK
5 czerwca 2022 r., 17:00
cena biletu: 12 zł
bilety do nabycia w MOK Kłobuck oraz przed spektaklem
oraz
6 czerwca 2022 r., 10:00
cena biletu: 10 zł
bilety do nabycia w MOK Kłobuck oraz przed spektaklem

Szkolimy się!

Szkolimy się z Kadrą Kultury Narodowego Centrum Kultury.

Od 18-20 maja 2022 r. gościliśmy w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach i szkoliliśmy się z najnowszych rozwiązań w mediach społecznościowych.

A przy okazji Miś Mokuś i Kulturalna Sowa Bubo wybrali się na wycieczkę po najpiękniejszych miejscach w pałacowym ogrodzie i parku. Podziwialiśmy naturę i wspaniałe rzeźby, z którymi zrobiliśmy mini sesję zdjęciową.

Pozdrawiamy świetną grupę pracowników kultury z całej Polski, prowadzącą Beatę Tomaszek i koordynatorkę szkolenia Klaudię Kowalską z Narodowego Centrum Kultury.

III Powiatowy Plener Tatuażu pt. „Tatuaż z Miastem w Tle”

Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i wykonanie tatuażu, w którym zawarty będzie fragment architektury Kłobucka („Tatuaż z miastem w tle”). W architekturę można wkomponować elementy roślinne, zwierzęce oraz fantazyjne w zależności od inwencji twórczej autora.

W plenerze mogą uczestniczyć uczniowie klasy VII-VIII szkół podstawowych. Osoby chętne zgłaszają swoją chęć udziału w plenerze osobiście lub drogą e-mail wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go na adres MOK w Kłobucku: biuro2@mokklobuck.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 3 czerwca 2022 r.

Pomysłodawczynią III Powiatowego Pleneru Tatuażu pt. „Tatuaż z miastem w tle” jest Pani Grażyna Makles. Wydarzenie organizowane jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku. Partnerem organizacyjnym jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie.

Lokalizacja, w zależności od warunków pogodowych: Rynek Jana Pawła II lub sale w MOK w Kłobucku. Organizatorzy pleneru zapewniają uczestnikom potrzebne materiały (mazaki, fotografie najciekawszych miejsc w mieście).

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Wywiad z Elżbietą Dzikowską – część 2

Przedstawiamy drugą część podróżniczego wywiadu z Panią Elżbietą Dzikowską. Rozmawiała Agata Sobczak.

Polecamy także przeczytać ciekawy artykuł Katarzyny Szmigiel i Julii Jeziorowskiej z Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku, w którym znajdziecie zakulisowy materiał z naszej wyprawy do Warszawy.

Wywiad z Elżbietą Dzikowską – część 1

Z okazji I Kłobuckiego Festiwalu Podróżniczego „Palcem po mapie” publikujemy pierwszą część wywiadu z Panią Elżbietą Dzikowską. Z pionierką wśród polskich podróżniczek rozmawiały Katarzyna Szmigiel i Julia Jeziorowska z Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego wywiadu w ramach Towarzyskiego Młynu Towarzyskiego Ze Świata!

Już dzisiaj (13.05.2022) drugi dzień naszej wyprawy „Palcem po mapie”.

  • 17:00 – wernisaż wystawy fotografii Patryka Szymańskiego pn. „Skarby Tanzanii. Fotoreportaż z dzikiej kopalni złota”
  • 18:00 – Zofia Jurczak „Podróże po kulturze – zaskakujące miejsca w Polsce, o istnieniu których nie mieliście pojęcia”

Westybul i izba pamięci im. Władysława Sebyły w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku. Serdecznie zapraszamy.

Dzień Seniora

Zapraszamy do udziału.

Zapisy trwają. Przewidywany koszt wycieczki z obiadem i wybranymi warsztatami – 70 zł przy 17 uczestnikach lub 50 zł przy 30 uczestnikach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content