Koncert – Zespół Baciary

KONCERT ZESPOŁU BACIARY
3 marzec 2023, 19:00
sala widowiskowa MOK Kłobuck
bilety dostępne na portalu biletyna.pl

Baciary – zespół, który powstał na Podhalu w 2002 roku, założyli go Andrzej i Janusz Body, natychmiast zyskał sławę, dzięki swojemu nowoczesnemu podejściu do grania, czasami już zapomnianych melodii śpiewanych dawno temu przez naszych dziadków czy rodziców. Skład zespołu zmieniał się na przestrzeni lat. Do najbardziej znanych i lubianych utworów należą: „Żyje się raz”, „Oczy zielone”, „Nic do stracenia”, „Jak się bawią ludzie”. Trochę popa, rocka, biesiady, trochę disco polo, trochę muzyczki na góralską nutę z charakterystycznym góralskim dialektem, hej! Ciekawe połączenia i właśnie to oryginalne podejście do muzyki tanecznej, to jeden z czynników, które sprawiły, że Baciary osiągnęli sukces.

Kabaret Młodych Panów

Wybuchowa mieszanka śląskiego, ostrego poczucia humoru, teatralnego zacięcia i społecznego komentarza, a wszystko to podszyte kabaretowym absurdem. Kabaret Młodych Panów od kilkunastu lat bawi setki tysięcy miłośników kabaretu w kraju i za granicą. „Wiecznie młodzi” Panowie, mimo swego scenicznego doświadczenia nie rezygnują z młodzieńczych żartów, energicznych protest songów, a czasem wręcz kontrowersyjnych puent. Zaprezentują skecze znane z ich najlepszych programów, realizacji telewizyjnych, jak i mniej znane fragmenty, skrzętnie chowane przed kamerami!

31 styczeń 2023, wtorek, 18:00-19:30
bilety dostępne na biletyna.pl, a także w MOK Kłobuck

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”

W dniu 19 listopada 2022 r. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka” reprezentował Gminę Kłobuck i miasto Kłobuck w koncercie finałowym V Jesiennych Spotkań z Folklorem w Działoszynie. Do udziału w koncercie Zespół został zaproszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew, który jest organizatorem odbywających się cyklicznie Jesiennych Spotkań z Folklorem.

Na scenie Działoszyńskiego Domu Kultury wraz z ZPiT „Ziemia Kłobucka” zaprezentował się Zespół Folklorystyczny „Trębaczewianie” oraz Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa.

Celem koncertu była prezentacja folkloru ziemi łódzkiej i regionów sąsiednich. Tancerze naszego Zespołu przedstawili tańce i pieśni regionu kłobuckiego, częstochowskiego, cieszyńskiego i Górnego Śląska oraz polskie tańce narodowe.

Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie, a patronatem objął je Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn.

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Portret” Kłobuck 2023 pod honorowym patronatem Burmistrza Kłobucka.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa śląskiego. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę plastyczną formatu A3 lub A4 wykonaną dowolną techniką płaską, np.: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż (oprócz technik z materiałami sypkimi i nietrwałymi).

Opisanie drukowanymi literami na odwrocie pracy: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły lub innej placówki, numer kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem zostały wykonane.

Kategorie wiekowe:

 • I kategoria – przedszkola;
 • II kategoria – klasy I-III;
 • III kategoria – klasy IV-VI;
 • IV kategoria – klasy VII-VIII;
 • V kategoria – szkoły średnie i dorośli.

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w terminie do 16 stycznia 2023 r. do godziny 20:00 na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku oraz Facebooku. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 lutego 2023 r. w siedzibie MOK-u.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA [PDF]
KARTA ZGŁOSZENIA [ODT]
KLAUZULA INFORMACYJNA

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły pn.: „Łowco słów, zapomniany i smutny…” Kłobuck 2023 pod honorowym patronatem Burmistrza Kłobucka.

Konkurs odbywa się w trzech następujących kategoriach:

 • młodzież szkolna do lat 18 w kategorii tematycznej dowolnej;
 • autorzy „po debiucie” – czyli autorzy po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej), także w wersji elektronicznej na portalach literackich;
 • autorzy „debiutujący” – czyli autorzy, których wiersze nie były dotąd publikowane według powyższych.

Dla autorów kategorii „po debiucie” i „debiut” obowiązkowe jest ukończenie 18 lat; obowiązuje kategoria tematyczna: inspiracja wierszem Władysława Sebyły pt.: „Poeta”.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich osób tworzących w języku polskim. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Autorem wierszy może być tylko jedna osoba.

 • uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanych prac;
 • uczestnicy nadsyłają 1 zestaw wierszy: minimum 2 wiersze/maksimum 4 wiersze, każdy wiersz opatrzony godłem i dopiskiem „debiut”, „po debiucie”, „młodzież szkolna do lat 18”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane;
 • prace nadesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, nie mogą brać udziału w innych konkursach, nie mogą być nagradzane w innych konkursach, nie mogą być publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani na stronach internetowych i nie mogą naruszać praw autorskich innych autorów.

Zestawy wierszy zapisane jako dokument w formacie .doc, .docx lub .odt należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: biuro2@mokklobuck.pl w terminie do 23 stycznia 2023 r. do godziny 24:00.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej VII Gali Poetyckiej w dniu 6 lutego 2023 r.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA [PDF]
KARTA ZGŁOSZENIA [DOCX]
KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content