Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na komiks

10 listopada świętujemy Dzień Jeża.

Jeże towarzyszą nam od dzieciństwa w bajkach i książeczkach. W naszej „Kłobuckiej bajce. Kulturalna Sowa” głównej bohaterce towarzyszy Jeż Jerzyk. Chcielibyśmy poznać jego dalsze przygody, dlatego ogłaszamy konkurs plastyczny na komiks – Dokąd Nocą Tupta Jeż Jerzyk?

Prosimy przed przystąpieniem do konkursu przeczytać Kłobuckie Bajki „Kulturalna Sowa”.

Termin nadsyłania prac: 30 listopada 2021

Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:

  • klasy I-III szkół podstawowych;
  • klasy IV-VIII szkół podstawowych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Kłobuck.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Jeże są gatunkiem zagrożonym i bez odpowiedniej ochrony w ciągu kilkunastu lat wyginą. Dbajmy i chrońmy jeże nie tylko w dniu ich święta.

Mural Ostoja

Ogłaszamy nazwę muralu – w głosowaniu wybraliście Ostoję!

Dla dociekliwych publikujemy genezę powstania muralu z wyjaśnieniem występujących w kompozycji symboli. Projekt pełni funkcje poglądową.

Nazwa Ostoja odpowiada genezie powstania muralu autorstwa Bartosza Stępińskiego.

Co nowego u Świętego?

Chcielibyście zobaczyć prawdziwą fabrykę zabawek Świętego Mikołaja?

Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku na świąteczny spektakl w wykonaniu Teatru sMOK „Co nowego u Świętego?”.

Zakup biletów rodzinnych (rodzic/opiekun i dzieci/podopieczni) od 22 listopada 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

Możliwość wykonania zdjęcia przez fotografkę Klementyna Krysiak – Fotografika w mikołajkowej aranżacji (płatne dodatkowo).

Kulturalna Rada Ekspertów

Jest nam bardzo miło ogłosić skład Kulturalnej Rady Ekspertów MOK Kłobuck

Zadaniem Rady będzie tworzenie przestrzeni kulturalnej dla mieszkańców Gminy Kłobuck. Już nie możemy się doczekać wspólnych, kreatywnych spotkań i nowych wydarzeń kulturalnych.

Kulturalna Rada Ekspertów jest kontynuacją programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 Narodowego Centrum Kultury.

REGULAMIN RADY EKSPERTÓW

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content