Konkurs „Mój pupil – mój przyjaciel” – wyniki

Ogłaszamy wyniki internetowego konkursu plastycznego „Mój pupil – mój przyjaciel”.

Siedem nagród powędruje do osób, których prace otrzymały największą liczbę polubień i komentarzy. Są to: Nadia Łyżniak, Zosia Kocot, Julka Pilarz, Marcel Rychel, Paulina Piątkowska, Nikola Antończak i Lena Wochnik.

Dodatkowo, komisja złożona z pracowników MOK-u postanowiła przyznać dodatkowo nagrody dla: Igi Urbaniak-Dudy, Tymona Michonia, Maksymiliana Wacowskiego oraz Kingi Grzelak.

Pozostałe osoby otrzymują wyróżnienia: dyplom pamiątkowy i upominek.

Nagrody będą do odebrania w siedzibie MOK Kłobuck po świętach Wielkiej Nocy. O szczegółach poinformujemy albo skontaktujemy się telefonicznie. Dziękujemy!

Międzynarodowy Dzień Teatru

Kochani, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru składamy najlepsze życzenia wszystkim dla których scena jest miejscem niezwykłym – przestrzenią realizacji największych idei, miejscem dyskusji i wymiany poglądów.

Dzięki osobom występującym w teatrze odkrywamy bogactwo międzyludzkich relacji i całe spektrum emocji. Teatr stwarza przestrzeń bez uprzedzeń i ograniczeń, rozwija wyobraźnię oraz wrażliwość na sztukę bez względu na wiek. Chcielibyśmy podziękować Ludziom Teatru za pasję, z jaką poświęcają się sztuce, która jak żadna inna, bliska jest człowiekowi. W teatrze, jak w lustrze, przyglądamy się sobie oglądając jednak innych. Kiedy na widowni teatrów zapada cisza i aktorzy wychodzą na scenę, każdy widz wie, że rozpoczęła się przygotowana specjalnie dla niego artystyczna przygoda.

Za to wszystko dziękujemy tym co tworzą teatr – Ludziom Teatru. Gratulujemy ujmującego talentu i dziękujemy za spektakle, które bawią, uczą i zawsze prowokują do myślenia. Niech uznanie, okazywane Wam nie tylko w związku z tym świętem, otwiera przed Wami nowe horyzonty!

Pozdrawiamy naszych Ludzi Teatru: Beatę Górską-Cieślińską i Grupy Teatralne aMOK i sMOK, Magdalenę Pietrulewicz i Teatr Nowych oraz Wręcz.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content