NADCHODZĄCE WYDARZENIA

COVID-19

📌Aktualizujemy regulaminy pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. Chcemy aktywnie tworzyć kulturę, dlatego staramy się szczegółowo przestrzegać zasad i obostrzeń.

Zapoznanie się z regulaminem, akceptacja i zobowiązanie przestrzegania wytycznych pozwoli nam wszystkim bezpiecznie korzystać z dóbr kultury.

Dbajmy o siebie i innych miłośników kultury ❤️ Materiały ochrony osobistej, dezynfekcja oraz dystansowanie nas wzmocni.

Jeśli nie czujesz się najlepiej zostań w domu – zapraszamy na nasze media społecznościowe – dalej staramy się aktywnie działać online!

Dziękujemy za Wasze zainteresowanie kulturą ❤️

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (PDF)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (DOCX)

REGULAMIN ZAJĘĆ – COVID-19

OŚWIADCZENIE RODZICA – COVID-19 (PDF)

OŚWIADCZENIE RODZICA – COVID-19 (ODT)

REGULAMIN WYDARZEŃ KULTURALNYCH – COVID-19

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – KINO MOK KŁOBUCK (PDF)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – KINO MOK KŁOBUCK (ODT)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – INNE WYDARZENIA (PDF)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – INNE WYDARZENIA (ODT)

PLAN SALI WIDOWISKOWEJ

Senioralia

🤎 Senioralia – Koncert „Najpiękniejsze piosenki Anny German” w wykonaniu Zoriany Grzybowskiej 🤎
Zapraszamy 3 października br. o godz. 18:00 – sala widowiskowa MOK Kłobuck.
📌UWAGA
Ilość miejsc ograniczona do 160 widzów – OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA ❗️Do dnia 30 WRZEŚNIA – druki do wypełnienia dostępne są w holu wejściowym – parter MOK Kłobuck.
Wstęp bezpłatny

O godz. 17:00 Wernisaż wystawy poplenerowej IV Kłobuckiego Pleneru Malarskiego „MOSTY” 🎨

REGULAMIN WYDARZEŃ KULTURALNYCH – COVID-19

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA (PDF)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA (ODT)

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content