Zaproś nas do siebie 2019

W dniu dzisiejszym ⏰ sprawozdawcze spotkanie z wizyty studyjnej z Wrocławia w ramach „Zaproś nas do siebie 2019” Narodowego Centrum Kultury prowadziła Izabela Gęsiarz-Cieplik.

Tematami przewodnimi były: wolontariat oraz tworzenie mikrograntów. Całości dopełniła wirtualna wycieczka śladem „Zaprosia” po Wrocławiu. Wypunktowanie na mapie miejsc tworzących i rozpowszechniających kulturę: Teatr Muzyczny Capitol, Narodowe Forum Muzyki, Ośrodek Działań Artystycznych Firlej 😘, Synagoga pod Białym Bocianem zachęciło do ich odwiedzenia. Nie zabrakło akcentów przyrodniczych i architektonicznych. Dzięki „Zaprosiowi” czujemy się zainspirowani do nowych działań! 👍

Spotkanie autorskie – Mariusz Czubaj

Długo trzymaliśmy Was w niepewności, kto będzie gościem specjalnym podczas zakończenia naszego konkursu. Dziś z ogromną satysfakcją ogłaszamy, że swoją obecność potwierdził mistrz powieści kryminalnych – Mariusz Czubaj! 😎

Dwukrotny laureat Nagrody Wielkiego Kalibru, autor takich powieści jak: 21:37, Kołysanka dla mordercy, Dziewczynka z zapalniczką, R.I.P. i wielu innych, będzie nam towarzyszył podczas rozdania nagród oraz umili czas spotkaniem autorskim. Z pewnością znajdzie też chwilę na podpisanie książek.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada w MOK w Kłobucku, o godzinie 18:30, podczas rozdania nagród w konkursie „Sensacyjny Kłobuck”.

Jeśli wciąż zastanawiacie się, czy wziąć udział w naszych literackich zmaganiach, to mamy dla Was coś na zachętę 😉 Każdy z uczestników konkursu otrzyma specjalnie przygotowany dyplom za udział, podpisany również przez naszego wyjątkowego gościa! 😎

Zapraszamy!

Magic Show – Bartosz Lewandowski

Zapraszamy wszystkich na widowisko pełne magii i iluzji w wykonaniu iluzjonisty Bartosza Lewandowskiego oraz jego magicznego teamu w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku!

8 październik 2019, 18:00

Jeśli chcesz na żywo zobaczyć prawdziwą „magię” koniecznie zasiądź na widowni! Bilety w promocyjnej cenie 25 zł do nabycia online na kupbilecik.pl oraz w Miejskim Ośrodku Kultury!

Dzień Otwarty w MOK Kłobuck

9 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku odbył się Dzień Otwarty❗️ Mimo deszczowej pogody odwiedziliście nas licznie, za co bardzo dziękujemy. Oficjalnie zakończyliśmy wakacje i przedstawiliśmy chętnym nową ofertę zajęć. W westybulu MOK pracownicy oraz instruktorzy byli do Waszej dyspozycji. Nie zabrakło także przedstawicieli m.in. Koła Teatralnego aMOK oraz Kłobuckiego Klubu Pasjonatów Plastyki.

Przygotowaliśmy specjalne stoiska, odpowiadające wszystkim zajęciom organizowanym w MOK. Dostosowaliśmy naszą ofertę dla różnych grup wiekowych. Młodsi i trochę starsi znajdą w MOK zajęcia dla siebie.

Dzień Otwarty to niesamowita okazja poznania bliżej kreatywnej codzienności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. Dziękujemy za rozmowy i okazanie zainteresowania naszymi zajęciami 🎭🎨🎤

📌Nadal zapraszamy do zapisywania się na zajęcia. W pokoju instruktorów MOK znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Będziemy razem tworzyć przestrzeń kulturalną w Kłobucku 🙂

Młodsza Grupa Teatralna sMOK
Formacje Taneczne
Koło Krawieckie
Zumba
Koło Teatralne aMOK
Koło muzyczne
Zespół Śpiewaczy „Kłobuczanie”
Kłobucki Klub Pasjonatów Plastyki
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”
Kapela podwórkowa „U Andrzeja”
Koło plastyczne
Zajęcia efektywnego nauczania
Yoga
Klub Malucha
Teatr Nowych
Koło Szachowe
Rękodzieło
Klub Gier Planszowych

OBEJRZYJ GALERIĘ

Kabaret Jurki

KABARET JURKI
20 PAŹDZIERNIK 2019, 20:00

cena biletu: 50 zł
do kupienia w siedzibie MOK-u lub internetowo na biletyna.pl

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.