Dzień Dziadka

Dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy i spełnienia marzeń dla wszystkich Dziadków! Życzymy dziś wspaniałych chwil pełnych rodzinnego ciepła.

Dzień Babci

Wszystkiego dobrego życzmy wszystkim Babciom! Dużo zdrowia, pogody ducha, szczęścia i spełnienia marzeń!

Najpiękniejsze, co możemy dać swoim Dziadkom to swój czas – i do tego zachęcamy.

Dobrego dnia dla Was i wszystkich Babć!

Konkurs plastyczny online

Kategorie wiekowe:

  • przedszkolaki;
  • klasy I-IV;
  • klasy V-VIII;
  • szkoły średnie i dorośli.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę w dowolnej technice płaskiej: rysunek, malarstwo, grafika, collage lub przestrzennej: rzeźba, zabawka (wykonana samodzielnie), konstrukcja, itp.

Zdjęcie pracy/skan (z informacją o autorze) i wypełnioną kartą zgłoszenia przesyłamy wiadomością na fanpage MOK-u lub na adres: mok.klobuck@gmail.com. Wszystkie nadesłane prace będą prezentowane od 8 lutego 2021 r. w galerii prac konkursowych na stronie Facebooku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury powołane przez organizatora.

Nagrodzimy również trzy prace z największą liczbą polubień i komentarzy. Głosowanie potrwa od 8 do 15 lutego 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 lutego 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK PEŁNOLETNI [PDF]

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK PEŁNOLETNI [ODT]

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI [PDF]

KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI [ODT]

Przedłużenie obostrzeń

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i przedłużonym okresem przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa informujemy o czasowym odwołaniu zajęć odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, w terminie od 18 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Czasowe zamknięcie instytucji kultury zostało podjęte zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

O wszelkich zmianach działalności naszej instytucji kultury będziemy informować na bieżąco. Zaczekajmy wspólnie, w zdrowiu, na lepszy czas.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 34 317 29 91, pod adresem e-mail: info@mokklobuck.pl, stacjonarnie w naszej instytucji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Prosimy w sprawach kontaktu bezpośredniego z pracownikami oraz instruktorami MOK skorzystać z dzwonka umieszczonego przy schodach, koło Izby Pamięci Władysława Sebyły. Chrońmy siebie i bliskich.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia odbiorców oraz pracowników utrzymujemy w możliwie najszerszym stopniu działalność statutową w sieci. Zapraszamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych.

 

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content