Konkurs „Zwierzaki-cudaki” – prezentacja prac

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu prace nadesłane na rodzinny konkurs plastyczny online na formę przestrzenną „Zwierzaki-cudaki”.

Głosowanie potrwa do 27 maja. Wyniki ogłosimy 1 czerwca.

Czerwony Kapturek

Kochani, chcielibyśmy zaprezentować Wam wspaniały projekt, który został stworzony przez naszą instruktor Teatru „aMOK” Beatę Górską-Cieślińską. Usiądźcie wygodnie w fotelu albo wyciągnijcie się na kanapie… gdziekolwiek Wam wygodnie, włączcie nagranie i słuchajcie, możecie przymknąć oczy, jednak co jakiś czas otwórzcie, bo mamy niespodziankę – zobaczycie fantastyczne obrazy stworzone przez naszą instruktor plastyk Renatę Włóka. Teraz cofnijcie się do lat dzieciństwa lub w latach dzieciństwa pozostańcie. Wszystko zależy od tego ile macie lat. Opowieść o Czerwonym Kapturku od lat sprawia, że dzieci i dorośli zamierają na chwilę w obawie o dzielną dziewczynkę, która wędrowała przez las, aby odwiedzić swoją babcię. Z tym słuchowiskiem z pewnością będzie podobnie. Posłuchajmy jeszcze raz historii, która na stałe weszła do kanonu literatury dla dzieci, jednej z najpiękniejszych baśni świata, po którą czytelnicy i słuchacze sięgają bardzo chętnie od pokoleń. To mądra opowieść, która przenosi nas do bajkowej krainy, gdzie wilk mówi ludzkim głosem, a dzielny gajowy potrafi uratować słabszych, bezbronnych bohaterów. Scenariusz tej historii został opracowany przez naszą reżyser Beatę Górską-Cieślińską, a do realizacji zaproszono znakomitych gości. W rolę Czerwonego Kapturka wcieliła się Ida Górska. W roli groźnego Wilka wystąpił Filip Krysta. A dzielnego Gajowego zagrał Grzegorz Cieśliński. Dzięki temu słuchowisko to prawdziwy spektakl, który sprawia, że jeśli tylko usłyszysz dźwięk i zobaczysz obraz, od razu będziesz mógł towarzyszyć Czerwonemu Kapturkowi w drodze do domku jej babci. Zapraszamy Was serdecznie!

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content