Światowy Dzień Sztuki

15 kwietnia to Światowy Dzień Sztuki. Święto zostało ustanowione w 2011 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych, a na datę obchodów wyznaczono dzień urodzin Leonarda da Vinci.

Obecnie nie możemy wybrać się do muzeum, dlatego wrzucamy linki do zwiedzania pięknych przestrzeni wypełnionych sztuką wirtualnie/online:
Zamek Królewski w Warszawie
Luwr, Paryż
British Museum, Londyn
Muzeum Watykańskie, Watykan
Metropolitan Museum, Nowy Jork

A jakie jest Wasze ulubione muzeum?

Dzień patrzenia się w niebo

14 kwietnia szczególnie spoglądamy w niebo. Pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza, ale może wieczorem się rozpogodzi – na niebie obecnie możemy podziwiać cienki sierp Księżyca.

XXXII Regionalny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa” – wyniki eliminacji miejsko-gminnych

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ELIMINACJI MIEJSKO-GMINNYCH!

Powołana przez organizatora komisja jury oceniała prezentacje konkursowe wg. następujących kryteriów:
– dobór repertuaru i interpretacja utworów;
– kultura słowa, dykcja i wymowa;
– ogólny wyraz artystyczny.

Jury eliminacji miejsko-gminnych:
Anna Stawska-Kulej
Beata Górska-Cieślińska
Agata Sobczak

Jury po długiej dyskusji zgodnie wytypowało uczestników promowanych do etapu powiatowego oraz osoby wyróżnione (miejsca I-III promują do udziału w eliminacjach powiatowych).

NAGRODZENI:
Grupa wiekowa klasy I-III:
I miejsce – Lena Krajewska, SP nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
II miejsce – Daria Sawicka, SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku
III miejsce – Szymon Stolarski-Wochal, SP nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
wyróżnienie – Kamil Koperek, SP nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
wyróżnienie – Michalina Wójcik, SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku

Grupa wiekowa klasy IV-VI:
I miejsce – Kamila Świącik, SP nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
II miejsce – Maja Michalak, SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku
wyróżnienie – Jakub Król, SP nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
wyróżnienie – Małgorzata Kowalska, SP nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku

Grupa wiekowa klasy VII – VIII:
Promocja do etapu powiatowego – Patrycja Michalska, ZSP w Kamyku

Po posiedzeniu Jury podsumowało ocenę nadesłanych wystąpień:
– wszyscy uczestnicy są bardzo zdolni i starali się skrupulatnie przygotować do recytacji;
– niektóre zgłoszenia nie spełniały warunków regulaminu dotyczących ilości nadesłanych utworów – prezentowany repertuar powinien obejmować utwór poetycki i krótki fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe było zastąpienie prozy utworem poetyckim, czyli dwa utwory, dwa wiersze;
– zauważony został brak pracy nad utworem z nauczycielem;
– występy w formie online pozbawione kontaktu z publicznością tracą w ogólnym odbiorze recytacji;
– niektóre interpretacje zawierały zbyt żywą gestykulację i nadmierną ekspresję
– sposób nagrania, warunki techniczne nie wpłynęły na ocenę recytacji

Przypominamy o możliwości nagrania występów konkursowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku z pomocą specjalisty/instruktora oraz profesjonalnego sprzętu nagrywającego.

Eliminacje powiatowe dla laureatów z miasta i gminy Kłobuck odbędą się online 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku.

Dziękujemy za udział w konkursie!

Dzień Scrabble

13 kwietnia obchodzimy Dzień Scrabble.

Scrabble wynalazł w 1933 roku bezrobotny architekt Alfred Butts. Pierwsza wersja Scrabble nosiła nazwę Lexico.

Od 1991 roku odbywają się Mistrzostwa Świata w Scrabble, a od 1993 Mistrzostwa Polski.

To co, może dzisiaj zagracie w Scrabble?

81. rocznica śmierci Władysława Sebyły

11 kwietnia 2021 roku przypada 81. rocznica śmierci poety, krytyka literackiego, wszechstronnie uzdolnionego artysty Władysława Stefana Sebyły.

Powyższe zdjęcie Władysława Sebyły pochodzi ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content