Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku chcemy zachować spójność, stworzyć miejsce bez wykluczenia i nierówności społecznych czy ekonomicznych.

Obecnie wiele elementów Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku stwarza bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Planujemy stopniowo dostosowywać naszą przestrzeń dla wszystkich uczestników życia
kulturalnego. Kadra MOK Kłobuck chce realnie działać w myśl idei społeczeństwa równych szans. Szkolimy się, wdrażamy nowe pomysły i chcemy zbudować płaszczyznę komunikacji z osobami, które do tej pory nie mogły w pełni uczestniczyć w naszym lokalnym życiu kulturalnym.

Z okazji tego święta wszystkim Państwu składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.

Pchła Szachrajka – odcinek III

Pamiętacie, że już niedługo Mikołajki?

Kochane Dzieci, jak co roku Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku przygotował dla Was niespodziankę. Już dziś zapraszamy na bajkę pt. „Pchła Szachrajka” w specjalnej świątecznej edycji. Nasza przebojowa bohaterka podobnie jak my przygotowuje się na to długo wyczekiwane spotkanie ze Świętym Mikołajem. Jakie przygody tym razem spotkają Pchłę Szachrajkę? Dowiecie się już w najbliższa niedzielę, 6 grudnia.

To świetna zabawa i świąteczny, rodzinny prezent dla dużych i małych.
Serdecznie zapraszamy.

Mikołajkowy Turniej Warcabowy

Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły zaprasza na turniej warcabowy online. 5 grudnia o godzinie 16:00 wszystkich chętnych graczy zapraszamy do wzięcia udziału w internetowych rozgrywkach. W tych nietypowych czasach spędźmy czas razem.

Zagrajmy w warcaby brazylijskie (warcaby 64-polowe). Celem gry jest uniemożliwienie przeciwnikowi wykonania posunięcia poprzez zbicie lub zablokowanie jego pionków. W pozostałych przypadkach partię uznaje się za remisową. Jedna rozgrywka trwa 5 minut + 2 sekundy. Cały turniej będzie trwał 1 godz. 30 minut. Aby wziąć udział w turnieju wystarczy 5 grudnia o godzinie 16:00 wejść w podany link i wpisać hasło. Wszystkie informacje podajemy poniżej.

LINK
Hasło: MOKKLOBUCK
(z dużych liter bez polskich znaków)

Data turnieju:
5 grudnia 2020, godzina 16:00

Tempo gry:
5 minut + 2 sekundy

Warcaby brazylijskie (64-polowe)

Czeka nas sporo dobrej zabawy! Nie zapominajmy, że nasz mózg działa jak mięsień, który należy poddawać ćwiczeniom. Połączmy przyjemne z pożytecznym i zagrajmy w warcaby.

Komunikat

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i przedłużonym okresem przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa informujemy o czasowym odwołaniu zajęć odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku w terminie od 30 listopada do 27 grudnia 2020 roku. Czasowe zamknięcie instytucji kultury zostało podjęte zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.

O wszelkich zmianach działalności naszej instytucji kultury będziemy informować na bieżąco. Zaczekajmy wspólnie, w zdrowiu, na lepszy czas. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 34 317 29 91, pod adresem e-mail info@mokklobuck.pl, stacjonarnie w naszej instytucji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Prosimy w sprawach kontaktu bezpośredniego z pracownikami oraz instruktorami MOK skorzystać z dzwonka umieszczonego przy schodach, koło Izby Pamięci Władysława Sebyły. Chrońmy siebie i bliskich.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia odbiorców oraz pracowników utrzymujemy w możliwie najszerszym stopniu działalność statutową w sieci. Zapraszamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych.

 

Joanna Pilśniak – List

Wieczorem warto posłuchać czegoś miłego.

Przed Państwem Joanna Pilśniak z Grupy Teatralnej „aMOK” w utworze „List” z repertuaru Edyty Górniak.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content