Jura Festiwal 2019

Zapraszamy serdecznie do udziału w wyjątkowym i jedynym takim w naszym regionie święcie folkloru!

Gospodarzem 5. Jura ROK Festiwalu jest Gmina Kłobuck. Do realizacji tegorocznej edycji Festiwalu na zasadzie partnerstwa przystąpiło 12 Gmin: Olsztyn, Niegowa, Kłomnice, Poczesna, Janów, Lelów, Koniecpol, Przyrów, Kruszyna, Kamienica Polska, Wręczyca Wielka oraz Dąbrowa Zielona. Na scenie zlokalizowanej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku zobaczymy: Zespół Kłobuczanie, Przedszkolaków z Gminy Kłobuck, dziecięcą grupę mażoretek oraz Wręczynki z Wręczycy Wielkiej, Zespół Śpiewaczy Klepisko oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” reprezentujący Gminę Kłomnice. Z Gminy Niegowa zaprezentuje się Teatr Straszydło. W dalszej kolejności zobaczymy Zespół Folklorystyczny z Turowa reprezentujący Gminę Olsztyn, Zespół wokalny „Ale! Babki” z Gminy Kruszyna. Gminę Lelów reprezentować będzie Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej, Gminę Dąbrowa Zielona: Zespół Śpiewaczy Lipowianki oraz Zespół Śpiewaczy Dąbrowianki. Z Gminy Kamienica Polska – Zespół Folklorystyczny „Kamienica”, z Gminy Przyrów – Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”. Gminę Poczesna reprezentować będzie Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”. Z gminy Janów – Zespół Folklorystyczny Janowianie. Na zakończenie na scenie zaprezentuje się Zespół Pieśni i Tańca Ziemia KŁOBUCKA, który na zakończenie Festiwalu przygotował spektakl „Noc Kupały”.

W ramach Dnia Rodziny Grupa Teatralna sMOK zaprezentuje przedstawienie pt. „Pinokio”.

Festiwal jest również okazją do promocji Śpiewnika Ludowego Koła Gospodyń Wiejskich z Lusławic, opracowanego i wydanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

W programie przewidziano rozstrzygnięcie „Legend Jury” konkursu Legend, Baśni, Podań oraz dwóch konkursów plastycznych: dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku” oraz Jurajskiego Konkursu Plastycznego dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań”. Festiwal uświetni występ zespołu Rzoz, grupy rockowej, łączącej muzykę rockową z poezją góralską. Założycielem zespołu jest Bartłomiej Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej. Podczas występów poza skrzypcami, perkusją, i gitarami zespół wykorzystuje również dudy podhalańskie, drumlę i piszczałki.

Obchody 20-lecia Zespołu Śpiewaczego „Kłobuczanie”

14 maja 2019 roku odbyła się druga część obchodów 20-lecia Zespołu Śpiewaczego „Kłobuczanie”. Zobaczcie jak było.

Zespół śpiewaczy „Kłobuczanie” powstał i działa od marca 1999 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, który finansuje działalność merytoryczną i jest jego siedzibą. Działalność Zespołu wspiera Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłobucku, którego członkowie stanowią jego skład osobowy. Pierwszym kierownikiem muzycznym był Zygmunt Wierus, a aktualnie prowadzi go Robert Ledwoń. Przewodniczącym Rady Zespołu jest Barbara Szymczyńska.

W skład Zespołu wchodzą obecnie: Zofia Bednarska, Barbara Bigielmajer, Anna Chabrowska, Stanisław Kędziora, Zofia Ociepa, Anna Piec, Irena Przybylska, Regina Palutkiewicz, Jan Puchała, Anna Olczyk, Andrzej Ociepa, Jolanta Szafraniec, Anna Sosnowska, Barbara Wróblewska i Barbara Szymczyńska.

OBEJRZYJ GALERIĘ

Zajęcia teatralne 60+

Wspólnie z Akademią Seniora działającą przy Fundacji Obywatelskiej Pomocy Prawnej Advoco, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu kłobuckiego 60+ na zajęcia teatralne.

Zajęcia będą odbywać się w każdy czwartek od godz. 10:00. Spotkania odbywać sie będą na sali widowiskowej MOK w Kłobucku.

Każdy jest mile widziany! W miłej atmosferze bedziemy tworzyć Teatr. Efekty zobaczycie podczas październikowych Senioraliów w Kłobucku.

Do zobaczenia!

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: miroslaw.gorski@elitpartner.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.