Wernisaż malarstwa Dawida Bocheńskiego – galeria

Wczoraj w przestrzeni MOK-u odbył się wernisaż malarstwa Dawida Bocheńskiego. Częstochowski artysta prezentuje twórczość kilkunastu obrazów.

Dziękujemy Panu Dawidowi za przyjemność obcowania ze sztuką, dziękujemy przybyłym gościom za uczestnictwo w wydarzeniu 👏🏻👏🏻

Wystawa potrwa do 25 listopada. Zapraszamy.

OBEJRZYJ GALERIĘ

Dni Kłobucka 2020 – głosowanie na wykonawcę!

Pragniemy serdecznie poinformować, iż Waszymi głosami Daria Zawiałow (26,99%) została wybrana jako najbardziej pożądany wykonawca na Dniach Kłobucka 2020!

W głosowaniu wzięły udział 804 osoby. Dziękujemy!

Mobilne Warsztaty Edukacji Kulturalnej

🎼 6 listopada 2019 r. w Miejskim Ośrodki Kultury odbyły się Mobilne Warsztaty Edukacji Kulturalnej w ramach projektu ,,Sztukarteria”, realizowanego przy współpracy z Regionalnyma Ośrodkiem Kultury w Częstochowie.

🎤 Tematem warsztatów była ,,Piosenka dziecięca z elementami przygotowania scenicznego”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przybliżyło uczestnikom sztukę śpiewu, a cenne wskazówki zachęciły do dalszego rozwijania swoich zainteresowań.

Zajęcia prowadzone były przez Paulinę Rudzką, która w tym projekcie współpracuje z ROK Częstochowa.

Warsztaty fotografii studyjnej

📷📸 Lubisz robić zdjęcia?

Mamy coś dla Ciebie – zapraszamy na zajęcia na których dowiesz się jak lepiej fotografować i poszerzysz swoje umiejętności praktyczne. Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.

Zapraszamy! 📷📸

Warsztaty kulinarne

autor: Jerzy Guła

W dniu wczorajszym odbyły się warsztaty kulinarne dla seniorów. Warsztaty te są częścią cyklu spotkań kulinarnych, w których gotujemy różne potrawy świata, zaczynając od kuchni włoskiej, a kończąc na naszych rodzimych potrawach.

Takie smaczności tylko w MOK Kłobuck 🙂 Zapraszamy chętnych seniorów w poniedziałki o godzinie 16:00. Zajęcia bezpłatne!

OBEJRZYJ GALERIĘ

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.