XXXIV Regionalny Mini Festiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków Boronów 2022 – galeria

14 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje do XXXIV Regionalnego Mini Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków w Boronowie 2022 r.

Koordynatorem imprezy był Pan Andrzej Jelonek – zrobił kawał dobrej roboty. Fantastyczne Jury w składzie Ewa Trzepióra, Robert Ledwoń i Kevin Wysocki wybrało zwycięzców tegorocznych eliminacji – wybrani mali artyści pojadą na Festiwal do Boronowa!

Wybór nie był prosty, bo wszyscy występujący śpiewali przepięknie!

W I kategorii wiekowej 3-4 lata nominowano: Antoninę Gaudy z Przedszkola Gminnego nr 2 w Kłobucku, Maję Pierz z Zespołu Przedszkolnego w Łobodnie, Emilię Kowalik z Zespołu Przedszkolnego w Łobodnie.

W II kategorii wiekowej 5 lat nominowano: Nelę Matyję z Przedszkola Gminnego nr 2 w Kłobucku, Helenę Belowską z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kamyku, Maritę Prorok z Publicznego Przedszkola nr 3 w Kłobucku.

W III kategorii wiekowej 6 lat nominowano: Zuzannę Lesik z Przedszkola Gminnego nr 2 w Kłobucku, Weronikę Jagiełę z Przedszkola Gminnego nr 2 w Kłobucku, Nikole Morkę z Przedszkola Gminnego nr 4 w Kłobucku, Nikole Zając z Przedszkola Gminnego nr 1 w Kłobucku.

Serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy wszystkich chętnych w przyszłym roku.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content