XXXIV Regionalny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa”

XXXIV Regionalny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa” Kłobuck-Częstochowa 2023, eliminacje gminne i powiatowe organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku w dniach 25 i 27 kwietnia 2023 r.

Konkurs ten jest jednym z najstarszych i największych konkursów recytatorskich/mówienia scenicznego w województwie śląskim. Adresowany jest do dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie uczestników do obcowania z literaturą, do poszukiwania wartościowych literacko tekstów poetyckich i prozy. Konkurs sprzyja pielęgnowaniu kultury języka polskiego, uczestnikom oraz ich opiekunom umożliwia integrację i wymianę doświadczeń.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych powiatu kłobuckiego.

Konkurs ma charakter wieloetapowy i jest przeprowadzany na drodze kilkustopniowych eliminacji: szkolnych, gminnych, powiatowych, regionalnych. Na każdym z wymienionych etapów organizatorzy wybierają łącznie maksymalnie 9 recytatorów – do trzech z każdej kategorii wiekowej (klasy 1-3, 4-6, 7-8).

Jurorzy eliminacji powiatowych w Kłobucku dokonają wyboru laureatów (promocja do finału) do regionalnego etapu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w dniach 17 maja 2023 r. (klasy 1-3 i 4-6) i 18 maja 2023 r. (klasy 7-8).

Zachęcamy do korzystania z tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat!

REGULAMIN ELIMINACJI GMINNYCH
REGULAMIN ELIMINACJI POWIATOWYCH
KARTA UCZESTNIKA (PDF)
KARTA UCZESTNIKA (ODT)
VADEMECUM MŁODEGO RECYTATORA