XXXIII Regionalny Konkurs Recytatorski – laureaci eliminacji powiatowych

Ogłaszamy listę laureatów eliminacji powiatowych XXXIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość na słowa” organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku w dniu 22 kwietnia 2022 r.:

(porządek alfabetyczny)
Adamus Hanna – SP nr 3 w Kłobucku
Bażak Wiktoria – GZSP nr 3 w Rębielicach Królewskich
Bęben Emilia – GZSP nr 1 w Popowie
Białek Zuzanna – GZSP nr 3 w Rębielicach Królewskich
Dębiec Szymon – SP w Lindowie
Dobrowolska Amelia – SP w Truskolaskach
Jelonek Natalia – SP w Węglowicach
Konopka Julia – SP w Rębielicach Szlacheckich
Kotowicz Adrian – SP w Opatowie
Kotowicz Zuzanna – SP w Wilkowiecku
Latuszek Krzysztof – SP w Zajączkach Pierwszych
Mańka Adrian – SP w Węglowicach
Musiał Kornelia – SP w Wilkowiecku
Pokorska Maja – GZSP nr 1 w Popowie
Sawicka Alicja – SP w Iwanowicach Dużych
Sokół Gabriela – SP w Borach Zajacińskich
Sladek Inez – SP w Węglowicach
Słomian Sylwester – SP w Zajączkach Pierwszych
Strzeszyna Hanna – SP nr 1 w Kłobucku
Ślusarczyk Maja – GZSP nr 1 w Popowie
Ząbkowska Natalia – SP w Zajączkach Pierwszych

Na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników (miejsc i lokat) zapraszamy ww. osoby, w poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 18:00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, wówczas przedstawimy wszystkie szczegóły.

Gratulujemy i zapraszamy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content