Wywiad z Elżbietą Dzikowską – część 1

Z okazji I Kłobuckiego Festiwalu Podróżniczego „Palcem po mapie” publikujemy pierwszą część wywiadu z Panią Elżbietą Dzikowską. Z pionierką wśród polskich podróżniczek rozmawiały Katarzyna Szmigiel i Julia Jeziorowska z Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego wywiadu w ramach Towarzyskiego Młynu Towarzyskiego Ze Świata!

Już dzisiaj (13.05.2022) drugi dzień naszej wyprawy „Palcem po mapie”.

  • 17:00 – wernisaż wystawy fotografii Patryka Szymańskiego pn. „Skarby Tanzanii. Fotoreportaż z dzikiej kopalni złota”
  • 18:00 – Zofia Jurczak „Podróże po kulturze – zaskakujące miejsca w Polsce, o istnieniu których nie mieliście pojęcia”

Westybul i izba pamięci im. Władysława Sebyły w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku. Serdecznie zapraszamy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content