Powiatowy Konkurs Wokalny „Moja Kolęda” Kłobuck 2022

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

UWAGA! Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 10 stycznia do godziny 20:00.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku w dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 9:00. Listę uczestników z wyszczególnionymi godzinami występów konkursowych opublikujemy po skompletowaniu wszystkich kart zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów odbędzie się 21 stycznia 2022 r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z powiatu kłobuckiego, czerpiących radość ze śpiewania, do podzielenia się swoimi doświadczeniami wokalnymi.

Zapraszamy do udziału w następujących kategoriach wiekowych:

  • przedszkolaki;
  • uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej;
  • uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej;
  • uczniowie szkół średnich;
  • dorośli;
  • kategoria rodzinna.

Prosimy przedkładać czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia wraz ze zgodami na adres organizatora lub przesłanie na adres e-mail: biuro1@mokklobuck.pl do dnia 10 styczeń 2022 r.

Proszę także pamiętać o dokonaniu wpisowego w kwocie 10 zł w biurze konkursu lub na konto:
Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck, 81 8248 0002 1000 0000 0374 0001.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content