Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

EDYCJA 2022

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku wzorem roku ubiegłego realizuje program Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej na nowy rok szkolny 2022/2023. Oferujemy nowe seanse filmowe, a tym
samym czas spędzony, z nowymi bohaterami filmowymi, wspólne poznawanie i przeżywanie
filmowych historii. Kultura filmowa, a także spotkania w kinie, dają możliwość zdobywania
kompetencji społecznych i emocjonalnych, które są dla uczniów bezcenne.

Prelekcje przed seansami, wybrane filmy, i przygotowane materiały dydaktyczne, mogą być
dla Państwa inspirującym punktem wyjścia do działań wychowawczych i pomocą w realizacji
podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie
również wzbogaci programy profilaktyczno wychowawcze szkoły.

Oferowane cykle 7 filmów dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
przybliżają społeczne i polityczne aspekty polskiej rzeczywistości i ich oddziaływanie zarówno na
jednostkę, jak i zbiorowość. Mogą być zatem przydatne również wychowawcom, nauczycielom
języka polskiego, wiedzy o kulturze, ale także WOS-u, HiS-u i historii. Cykle poruszają ważne
kwestie jak trudne relacje, samotność, czy problemy społeczne.

Cena biletu jednorazowego wynosi 8 zł, cena karnetu 42 zł (7 x 6 zł). Zapraszamy do udziału.

CYKLE FILMOWE (HARMONOGRAM)
PROPOZYCJA DLA PRZEDSZKOLI
PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY I-III
PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY IV-VI
PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY VII-VIII
PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


EDYCJA 2021

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – więcej niż lekcja, więcej niż kino. Ogólnopolski program edukacji filmowej dla wszystkich etapów nauczania.

Dołącz ze swoją szkołą do programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który rusza od października 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku.

Czekamy na zgłoszenia telefoniczne pod nr 34 317 29 91, mailowo lub online. Cena biletu – 6 zł/osoba.

OFERTA DLA WYBRANYCH INSTYTUCJI:
PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY I-III
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

PROGRAM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

EDUKACJA FILMOWA W KINIE – JAK TO ZROBIĆ?