Nabór do Inicjatyw Lokalnych DK+ 2021

TWÓJ POMYSŁ + NASZE ŚRODKI I ZASOBY = WSPÓLNE WYDARZENIE KULTURALNE

Zgłoś się do MOK Kłobuck i opowiedz nam o swoim pomyśle na wydarzenie kulturalne – czekamy do 24 czerwca br. (do godziny 15:00). Twój wniosek musi zostać zrealizowany od 30 lipca do 13 listopada 2021 r.

Tym razem o swoich inicjatywach opowie nam Grażyna Makles.

Kuźnia Kulturalna 2.0 – I Powiatowy Plener Tatuażu – zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie tatuażu, w którym zawarty był fragment architektury Kłobucka („Tatuaż z miastem w tle”). W architekturę można wkomponować elementy roślinne, zwierzęce oraz fantazyjne w zależności od inwencji twórczej autora.

Kuźnia Kulturalna 3.0 – I Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki o Tytuł Mistrza Kronikarstwa im. Jana Długosza – zadaniem uczestników było w literacki sposób opisać wydarzenie kulturalne lub plastycznie oprawić takie wydarzenie tworząc kartkę kroniki.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content