I Kłobucki Plener Repujar

„Zostań artystą sztuki użytkowej. Repujar – wytłocz obrazek” – jako inicjatywa lokalna projektu „Kuźnia kulturalna” 2.0. Autor inicjatywy Pan Stefan Sitkiewicz.
09 września 2018r. godz. 17.00 w Centrum Informacji Miejskiej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku odbyła się wystawa informacyjno–reklamowa prac wykonanych techniką repujar przez p. Andrzeja Orlika i Dagmarę Knysek, 10-12 września 2018r. trwały warsztaty plastyczne repujar prowadzone przez p. Andrzeja Orlika i Dagmarę Knysek mające na celu naukę techniki repujar czyli tworzenie obrazów przez wytłaczanie w folii aluminiowej i ich pomalowanie, 16 września 2018r. odbył się plener repujar na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku w czasie którego uczestnicy wykonali prace o dowolnej tematyce, 20 września 2018r. obradowało jury, które oceniło prace i wyłoniło laureatów, 23 września 2018r. – zorganizowaliśmy wernisaż wystawy prac repujar, nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom. Uczestnikami warsztatów i pleneru repujar byli: Dorota Krawczyk, Elżbieta Sosnowska, Irena Orzełek, Kinga Raczyńska, Dorota Orzełek, Andrzej Jelonek, Olga Skwara, Aleksandra Słaby. Jury: Jerzy Zakrzewski ,Stefan Sitkiewicz, Dagmara Knysek, Andrzej Orlik, Renata Włóka. Laureaci: I miejsce Irena Orzełek, II miejsce Elżbieta Sosnowska, III miejsce Dorota Orzełek, wyróżnienia: Irena Orzełek, Aleksandra Słaby, Irena Orzełek, Elżbieta Sosnowska, Andrzej Jelonek.
Zorganizowanie pleneru, wykonanie wystawy, akcja promocyjna, zaprojektowanie i wykonanie plakatu, regulaminu i kart uczestników – Renata Włóka