Kuźnia Kulturalna 2.0

Inicjatywy Lokalne – Kuźnia Kulturalna to Wasze narzędzie do realizacji Waszych pomysłów. Ty masz pomysł – my go finansujemy! Dodatkowo wspieramy Cię fachową opieką. Już teraz pomyśl jakie wydarzenie kulturalne chciałbyś zrealizować w swoim mieście! Nowy nabór wniosków, na początku roku 2019! . Nasz dom kultury działa metodą inicjatyw oddolnych i kontynuuje założenia programu Dom Kultury + realizując projekt pn.: Kuźnia kulturalna 2.0. , bo wiemy, że dom kultury musi być otwarty na potrzeby mieszkańców i zapraszać wszystkich do współpracy i wcielać w życie oddolne inicjatywy kulturotwórcze, samodzielne inicjatywy mieszkańców, musi analizować swoją ofertę i dostosowywać do ich potrzeb. Granty z programu NCK Dom Kultury +, które zdobyliśmy w roku 2017, wymagają społecznej działalności i zaangażowania ze strony pracowników, aby zrobić z nich jak najlepszy użytek. Idziemy w kierunku odbiorców i to różnych odbiorców, różnych grup wiekowych, o różnych zamiłowaniach, różnych gustach. Staramy się o pozytywny obraz domu kultury: otwartego dla członków lokalnej społeczności i zasłuchanego w potrzeby mieszkańców. W Kuźni kulturalnej 2.0. „wykuliśmy” łącznie 6 inicjatyw lokalnych, których realizacja, po raz kolejny utwierdziła nas w przekonaniu, że jest to trafny program, z którego korzysta coraz więcej Kłobucczan, który bardzo dobrze się sprawdził wśród społeczności lokalnej Kłobucka i okolic.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGLAMINU

KARTA ZGŁOSZENIA

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY EKSPERTÓW

Inicjatywy:

1. Kłobuck jajem malowany

2. Kłobuckie Planszogranie

3. I Kłobucki Plener Repujar

4. Zgroza w Kłobucku

5. Zespół Sygnalistów Miejskich

6. I Powiatowy Plener Tatuażu