Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na komiks

10 listopada świętujemy Dzień Jeża.

Jeże towarzyszą nam od dzieciństwa w bajkach i książeczkach. W naszej „Kłobuckiej bajce. Kulturalna Sowa” głównej bohaterce towarzyszy Jeż Jerzyk. Chcielibyśmy poznać jego dalsze przygody, dlatego ogłaszamy konkurs plastyczny na komiks – Dokąd Nocą Tupta Jeż Jerzyk?

Prosimy przed przystąpieniem do konkursu przeczytać Kłobuckie Bajki „Kulturalna Sowa”.

Termin nadsyłania prac: 30 listopada 2021

Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:

  • klasy I-III szkół podstawowych;
  • klasy IV-VIII szkół podstawowych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Kłobuck.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Jeże są gatunkiem zagrożonym i bez odpowiedniej ochrony w ciągu kilkunastu lat wyginą. Dbajmy i chrońmy jeże nie tylko w dniu ich święta.


Nadesłane prace konkursowe zrobiły na Jury duże wrażenie, dlatego wszystkie jeżykowe komiksy zostaną nagrodzone.

Odbiór nagród od środy (08.12.2021) od godziny 12:00 w siedzibie MOK Kłobuck.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content