III Powiatowy Plener Tatuażu „Tatuaż z miastem w tle” – galeria

Za nami III Powiatowy Plener Tatuażu „Tatuaż z miastem w tle”. Pomimo upalnej, czerwcowej aury i nadchodzącej burzy udało nam się przeprowadzić wspaniały konkurs i nagrodzić najciekawsze tatuaże!

I miejsce
Martyna Morawska i Anna Telęga
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku
II miejsce
Dominika Dzierzbińska i Karolina Kowalczyk
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku
III miejsce
Oliwia Ochmańska i Julia Polewka
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku
IV miejsce
Oliwia Ściebura i Zoja Malina
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku
Klaudia Najman i Jakub Kałuża
Szkoła Podstawowa w Opatowie
Maja Michalak i Kaja Kłyszewska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku

Plener zorganizowaliśmy wspólnie z Panią Grażyną Makles, która jest jego pomysłodawczynią jako kontynuacja inicjatywy lokalnej z projektu Kuźnia kulturalna 2.0. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom!

ZOBACZ GALERIĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content