Festiwal Młodzieży

Już 30 kwietnia wpadajcie do MOK-u w Kłobucku na bombowy, hipisowski „Festiwal Młodzieży”. Mile widziane hipisowskie stroje, dzwony, kolorowe koszule!

Zaczynamy o godzinie 16:00 projekcją filmu „Yellow Submarine” z repertuaru zespołu The Beatles.

O 17:30 przenosimy się w świat medytacji z wykładem i ćwiczeniem pod tytułem „Peace and Love”.

Czeka Was też wystawa młodych, utalentowanych artystów związanych z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kłobucku! Wernisaż wystawy o godzinie 18:00.

O godzinie 19:00 przenosimy się na salę widowiskową, gdzie odbędzie się koncert z młodzieżową energią. Wystąpią: Ewa Trzepióra, Kacper Polis, Łukasz Drzazga, Sergiej Burym oraz Kevin Wysocki, Bartosz Sikora i Błażej Kozacki jako zespół The Love!

Po odjechanym koncercie DJ SET, czyli mega dyskoteka dla wszystkich tych chcących się rozerwać i pochillować w akompaniamencie klubowej muzyki.

Podczas imprezy będzie też strefa grilla na dworze, gdzie będzie można poczęstować się super kiełbaską! Będzie mega klimat!

Serdecznie zapraszamy!

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content