Dni Kłobucka 2022

SOBOTA, 25 CZERWCA
15:00-19:30 – Wymiatacze
19:30 – Rodzinne granie (Izabela i Krzysztof Wypych, Jagoda, Zofia i Sebastian Wypych)
20:00 – Cała Góra Barwinków
21:30 – Rafał Brzozowski
22:50 – Męskie Granie (Michał Błaszczak, Łukasz Drzazga, Błażej Kozacki, Kevin Wysocki)
23:30 – Dyskoteka w rytmie DJ-a

NIEDZIELA, 26 CZERWCA
11:00 – Kulturalny poranek – spektakl dla dzieci „Tajemnica pewnej pracowni naukowej” w wykonaniu grupy teatralnej sMOK, sala widowiskowa MOK Kłobuck
14:00-18:30 – występy lokalnych zespołów artystycznych
18:30 – CamaSutra
19:30 – Kabaret „Czwarta Fala” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”
20:30 – Zespół Atest

DODATKOWO:
– Wesołe Miasteczko
– gastronomia
– strefa stowarzyszeń
– stoiska wystawiennicze
– familijne animacje

ZWIASTUN

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content