Akcja charytatywna

Razem mamy wielką moc! Kochani, właśnie dzisiaj koniecznie zajrzyjcie do restauracji „Eldorado”, aby skosztować wypieków pełnych miłości. Właściciele restauracji Anna i Tomasz Mięsowscy po raz kolejny organizują pyszną akcję charytatywną, tym razem na rzecz Oliwiera Dłubały, a tym samym udowadniają, że pomagać jest bardzo słodko.

My w Eldorado na pewno się pojawimy i zjemy pyszne ciasteczka! Inspirowany tą wspaniałą akcją Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski postanowił zwiększyć jej moc. Jednak nie zrobi tego sam. Potrzebuje do tego Was!

Właśnie dzisiaj w MOK Kłobuck odbywa się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny podczas którego będziemy również zbierać pieniądze na rzecz Oliwiera. Liczymy na to, że wesprzecie tą akcję. Każde Wasze dobre słowo, każda złotóweczka jest największym skarbem, bo ratuje i pomaga. A my wszyscy w Kłobucku dokładamy nasze małe cegiełki w wielkiej sprawie, którą jest polepszenie stanu zdrowia Oliwiera.

LINK DO ZBIÓRKI

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content