„Zaproś nas do siebie” – Bytom 2019

W dniach 5-7 czerwca br. przedstawiciele 16 ośrodków kultury w Polsce, uczestnicy programu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie 2019”, wzięli udział w wizycie studyjnej w Bytomiu poświęconej współpracy w obszarze rewitalizacji społecznej m.in. poprzez kulturę. Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku reprezentował nasz instruktor muzyki – Andrzej Jelonek.

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku wykonał kolejne zaprosiowe zadanie, tym razem przywiezione z Bytomia. We wtorek, 17 czerwca mogliśmy wspólnie pochylić się nad hasłem Z KULTURĄ W MIASTO🔎🚀

Andrzej rozpoczął nasze spotkanie od przybliżenia najważniejszych punktów programu zwiedzania i poznawania Bytomia. Dowiedzieliśmy się, że w ciągu trzech dni uczestnicy wizyty gościli w Elektrociepłowni Szombierki, ProFortCentrum, Ostoi Pokoju – Zespole Zabytkowym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach, Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, Operze Śląskiej i w Bytomskim Centrum Kultury. Po kolejnym spotkaniu musimy stwierdzić, że harmonogram wizyt studyjnych to kosmiczna dawka teorii i praktyki 🙃😮

W kolejnej części spotkania wspólnie zajęliśmy się szukaniem inspiracji. Każdy z nas mógł określić, czym dla niego jest natchnienie oraz odpowiedzieć na pytanie: kiedy odczuwamy twórczy zapał? Andrzej podkreślił, że w naszym najbliższym otoczeniu możemy odnaleźć mnóstwo bodźców do działania. Przyroda, miejsca, pasje i aktywność mieszkańców to impulsy, które mogą nas motywować☀️🌿

Najwięcej czasu zajęło nam budowanie koncepcji wykorzystania ciekawych powierzchni i przestrzeni. Zwróciliśmy się do źródeł, czyli naszego FENOMENU. Postaci, historii, a także twórczości lokalnych. Okazuje się, że nasza burza mózgów nadal trwa, każde spotkanie pozwala nam dogłębnie poznawać nasze zasoby 🕵️‍♀️🕵️‍♂️

Andrzej przybliżył nam temat szkoły mobilnej. Wyjaśnił nam także jakie działania można wprowadzać, aby aktywnie wspierać rodziny z różnych środowisk. Przedstawił także pomysł konkursu na witrynę sklepową, która wprowadziłaby do naszych działań różnorodność tematyczną 💡🎉

Spotkanie zakończone, ale nasza koncepcja, plan i realizacja wymagają kolejnych dyskusji. Dni naszego miasta już w ten weekend (21-22-23 czerwca), dlatego wyruszamy z misją poznania bliżej mieszkańców Kłobucka i okolic 💫🏃‍♂️🏃‍♀️

PRZECZYTAJ TEKST NA PORTALU NCK.PL

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content