„Zaproś nas do siebie” – Bytom 2019

W dniach 5-7 czerwca br. przedstawiciele 16 ośrodków kultury w Polsce, uczestnicy programu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie 2019”, wzięli udział w wizycie studyjnej w Bytomiu poświęconej współpracy w obszarze rewitalizacji społecznej m.in. poprzez kulturę. Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku reprezentował nasz instruktor muzyki – Andrzej Jelonek.

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku wykonał kolejne zaprosiowe zadanie, tym razem przywiezione z Bytomia. We wtorek, 17 czerwca mogliśmy wspólnie pochylić się nad hasłem Z KULTURĄ W MIASTO🔎🚀

Andrzej rozpoczął nasze spotkanie od przybliżenia najważniejszych punktów programu zwiedzania i poznawania Bytomia. Dowiedzieliśmy się, że w ciągu trzech dni uczestnicy wizyty gościli w Elektrociepłowni Szombierki, ProFortCentrum, Ostoi Pokoju – Zespole Zabytkowym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach, Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, Operze Śląskiej i w Bytomskim Centrum Kultury. Po kolejnym spotkaniu musimy stwierdzić, że harmonogram wizyt studyjnych to kosmiczna dawka teorii i praktyki 🙃😮

W kolejnej części spotkania wspólnie zajęliśmy się szukaniem inspiracji. Każdy z nas mógł określić, czym dla niego jest natchnienie oraz odpowiedzieć na pytanie: kiedy odczuwamy twórczy zapał? Andrzej podkreślił, że w naszym najbliższym otoczeniu możemy odnaleźć mnóstwo bodźców do działania. Przyroda, miejsca, pasje i aktywność mieszkańców to impulsy, które mogą nas motywować☀️🌿

Najwięcej czasu zajęło nam budowanie koncepcji wykorzystania ciekawych powierzchni i przestrzeni. Zwróciliśmy się do źródeł, czyli naszego FENOMENU. Postaci, historii, a także twórczości lokalnych. Okazuje się, że nasza burza mózgów nadal trwa, każde spotkanie pozwala nam dogłębnie poznawać nasze zasoby 🕵️‍♀️🕵️‍♂️

Andrzej przybliżył nam temat szkoły mobilnej. Wyjaśnił nam także jakie działania można wprowadzać, aby aktywnie wspierać rodziny z różnych środowisk. Przedstawił także pomysł konkursu na witrynę sklepową, która wprowadziłaby do naszych działań różnorodność tematyczną 💡🎉

Spotkanie zakończone, ale nasza koncepcja, plan i realizacja wymagają kolejnych dyskusji. Dni naszego miasta już w ten weekend (21-22-23 czerwca), dlatego wyruszamy z misją poznania bliżej mieszkańców Kłobucka i okolic 💫🏃‍♂️🏃‍♀️

PRZECZYTAJ TEKST NA PORTALU NCK.PL

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content