XXXII Regionalny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa”

ELIMINACJE GMINNE

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych Gminy Kłobuck, w trzech grupach wiekowych:

  • grupa I – uczniowie klas I-III;
  • grupa II – uczniowie klas IV-VI;
  • grupa III – uczniowie klas VII-VIII

tylko w jednej kategorii konkursowej: recytacja.

Prezentowany repertuar obejmuje utwór poetycki i krótki fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim.

Łączny czas prezentacji recytatorskiej nie może przekroczyć 5 minut! Przekroczenie czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika!

Do eliminacji miejsko-gminnych organizatorzy eliminacji szkolnych zgłaszają łącznie 9 recytatorów z danej szkoły: do trzech recytatorów z każdej kategorii wiekowej (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII). W związku z sytuacją epidemiologiczną należy typować uczestników na podstawie
nagrań.

Jury eliminacji miejsko-gminnych konkursu dla uczniów szkół miasta i Gminy Kłobuck spotka się 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) w sali widowiskowej MOK w Kłobucku i po obejrzeniu filmów z nagraniem wyłonieni laureatów do eliminacji powiatowych.

Tegoroczne przesłuchania odbywać się będą na podstawie nadesłanych nagrań materiału filmowego recytowanych tekstów. Nagranie za pomocą urządzeń nagrywających, np. kamera, telefon, ze stałego ujęcia. Urządzenie rejestrujące należy ustawić na możliwie najwyższe parametry nagrywania obrazu i dźwięku, aby nagranie było jak najlepszej jakości – rozdzielczość minimalna HD 720p (1280×720).

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie internetowo jako plik formatu MP4, AVI za pomocą platformy do wysyłania danych wetransfer.com w terminie do 7 kwietnia 2021 r. filmu
wraz ze skanem dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń na adres biuro4@mokklobuck.pl.

Udzielamy informacji również telefonicznie pod numerem telefonu: 34 317 29 91.

Istnieje możliwość wykonania nagrania filmowego recytacji przez pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku na małej scenie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

ELIMINACJE POWIATOWE

Eliminacje powiatowe dla laureatów z miasta i Gminy Kłobuck odbędą się online 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie internetowo jako plik formatu MP4, AVI za pomocą platformy do wysyłania danych wetransfer.com w terminie do 9 kwietnia 2021 r. filmu
wraz ze skanem dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń na adres biuro4@mokklobuck.pl.

Eliminacje regionalne (finał) dla laureatów z powiatu kłobuckiego
odbędą się 21 i 22 kwietnia 2021 r. od godziny 09:30 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, (telefon: 34 366 59 65) na podstawie nagrań przesłanych przez organizatora eliminacji powiatowych.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się online w tym samym dniu, po zakończeniu przesłuchań i posiedzeniu komisji jury. O sposobie wręczenia nagród laureatom zadecydujemy na podstawie ogólnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zachęcamy do korzystania z tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat!

REGULAMIN – ELIMINACJE GMINNE

REGULAMIN – ELIMINACJE POWIATOWE

KARTA UCZESTNIKA [WERSJA PDF]

KARTA UCZESTNIKA [WERSJA EDYTOWALNA]

VADEMECUM MŁODEGO RECYTATORA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content