XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły pn.: „Łowco słów, zapomniany i smutny…” Kłobuck 2023 pod honorowym patronatem Burmistrza Kłobucka.

Konkurs odbywa się w trzech następujących kategoriach:

  • młodzież szkolna do lat 18 w kategorii tematycznej dowolnej;
  • autorzy „po debiucie” – czyli autorzy po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej), także w wersji elektronicznej na portalach literackich;
  • autorzy „debiutujący” – czyli autorzy, których wiersze nie były dotąd publikowane według powyższych.

Dla autorów kategorii „po debiucie” i „debiut” obowiązkowe jest ukończenie 18 lat; obowiązuje kategoria tematyczna: inspiracja wierszem Władysława Sebyły pt.: „Poeta”.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich osób tworzących w języku polskim. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Autorem wierszy może być tylko jedna osoba.

  • uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanych prac;
  • uczestnicy nadsyłają 1 zestaw wierszy: minimum 2 wiersze/maksimum 4 wiersze, każdy wiersz opatrzony godłem i dopiskiem „debiut”, „po debiucie”, „młodzież szkolna do lat 18”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane;
  • prace nadesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, nie mogą brać udziału w innych konkursach, nie mogą być nagradzane w innych konkursach, nie mogą być publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani na stronach internetowych i nie mogą naruszać praw autorskich innych autorów.

Zestawy wierszy zapisane jako dokument w formacie .doc, .docx lub .odt należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: biuro2@mokklobuck.pl w terminie do 23 stycznia 2023 r. do godziny 24:00.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej VII Gali Poetyckiej w dniu 6 lutego 2023 r.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA [PDF]
KARTA ZGŁOSZENIA [DOCX]
KLAUZULA INFORMACYJNA