Wojewódzki Konkurs Piosenki „Mój ulubiony przebój” – Kłobuck 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych w kategoriach klasy I-IV, kl. V-VIII oraz uczniów szkół średnich czerpiących radość ze śpiewania, do podzielenia się swoimi umiejętnościami wokalnymi.

Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolny utwór, z repertuaru muzyki polskiej w dniu konkursu. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgody, należy dostarczyć do biura organizacyjnego konkursu lub wysłać na adres: biuro1@mokklobuck.pl do dnia 15 października 2021 r.

W przypadku ograniczeń epidemiologicznych przygotowany utwór audio-video, nagrany w formacie MP4 (np. telefonem komórkowym) wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodami, należy wysłać ze strony wetransfer.com na adres: biuro1@mokklobuck.pl do dnia 15 października 2021 r.

Konkurs odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, po czym nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content