Wojewódzki Konkurs Instrumentalny Online „Mój ulubiony przebój”

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z województwa śląskiego, czerpiących radość z grania na instrumentach muzycznych, do podzielenia się swoimi doświadczeniami i pasjami muzycznymi. Nadsyłając nam wykonany przez siebie utwór muzyczny na dowolnym instrumencie należy podać imię i nazwisko oraz właściwą kategorię.

Nasi artyści będą przesłuchiwani w kategoriach wiekowych jako:
– uczniaki (szkoła podstawowa) – (1) klasy I-III, (2) klasy IV-VIII;
– młodziaki (szkoła średnia).

Prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia oraz prezentacji wideo jednego nagranego utworu instrumentalnego w formacie MP4 (np. telefonem komórkowym). Wymagane jest nagranie uczestnika oraz instrumentu, na którym gra. Dla keyboardu postać i klawiatura instrumentu.

Nagranie należy przesłać ze strony (link) wetransfer.com na adres biuro1@mokklobuck.pl do dnia 16 kwietnia 2021 r. wraz z kartą zgłoszenia wykonawcy (imię i nazwisko, adres, kategoria wiekowa, tytuł utworu, telefon kontaktowy).

Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 kwietnia 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 kwietnia 2021 r. przez zamieszczenie informacji na naszym Facebooku.

REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU – OSOBA PEŁNOLETNIA
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU – OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content