Wernisaż wystawy Metafora Blasku ze Światłem Tworzenie. W folii wytłoczone…

Odpowiednio świętowaliśmy nadchodzący Światowy Dzień Sztuki w Miejskim Ośrodku Kultury.

Kłobucki Klub Pasjonatów Plastyki zadbał o nasze artystyczne doświadczenia wernisażem wystawy Metafora Blasku ze Światłem Tworzenie. W folii wytłoczone…

To prawdziwa sztuka powstała z inicjatywy lokalnej. Członkowie klubu przedstawili odwiedzającym wystawę ciekawą technikę tworzenia obrazów Repujado.

Dziękujemy członkom klubu za ich wspaniałe prace, początkującym artystom i gościom specjalnym. Wasza pasja i zaangażowanie inspiruje.

Swoje prace zaprezentowali:
Hania Bęben
Dorota Krawczyk
Grażyna Makles
Dorota Orzełek
Irena Orzełek
Małgorzata Piętka
Kinga Raczyńska
Elżbieta Sosnowska
Stefan Sitkiewicz
Danuta Wręczycka

Gościnnie: Andrzej Orlik, a także Natalia Norman i Olek Raczyński.

To była prawdziwie pasjonująca niedziela.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content