Summer California Festival Talent Show

Rozpoczynamy Kuźnię Lokalnych Pomysłów! 24 września 2021 r. to data pierwszej inicjatywy – talent show i koncertu ZEAMSONE! Droga młodzieży, czytajcie dalej!

Zapraszamy do udziału w pomyśle kulturalnym, którego pomysłodawcą jest przedstawiciel nieformalnej grupy młodzieżowej – Kacper Polis WhiteWell. Inicjatywa Kacpra, Summer California Festival Talent Show zyskała najwięcej punktów podczas głosowania Rady Ekspertów jest skierowana do młodzieży – jednej z grup odbiorczych, z którymi pracowaliśmy podczas programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

Poszukujemy kreatywnych, utalentowanych młodych ludzi, którzy chcieliby wziąć udział w Talent Show
24 września 2021 r. od godziny 15:00
wiek – 15-22

Prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia na adres email: summercaliforniafestival@gmail.com do dnia 22 września 2021 r.

Forma konkursu to krótka prezentacja sceniczna w formie:

 • śpiew;
 • taniec;
 • prezentacja treści kabaretowych;
 • małe formy teatralne;
 • gra na dowolnym instrumencie;
 • recytacja;
 • występy sportowo-akrobatyczne;
 • zdolności manualne;
 • inne.

Nagrody:

 • I miejsce – 500 zł;
 • II miejsce – 300 zł;
 • III miejsce – 200 zł.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA [PDF]

KARTA ZGŁOSZENIA [DOCX]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content