Spektakl „Tajemnica Lady W.” – galeria, część 1

Ostatniego dnia marca w Miejskim Ośrodku Kultury byliśmy świadkami pokazu prawdziwej chiromancji, czyli przepowiadania przyszłości z dłoni. A to wszystko dzięki spektaklowi kryminalnemu Tajemnica Lady W. w wykonaniu Teatru Wręcz.

Aktorzy przenieśli nas do Londynu, nad malowniczą Tamizę i z prawdziwym wdziękiem angielskiego humoru rozbawili publiczność od pierwszych minut spektaklu. Los jest kapryśny i sprawił bohaterom wiele problemów podczas spełniania tajemniczych, niebezpiecznych przepowiedni.

Gratulujemy całej obsadzie wspaniałego popisu aktorskiego. Na scenie wystąpili: Miłosz Paszkowski, Magdalena Pietrulewicz, Agnieszka Maj, Patrycja Kielan Kasza, Anita Mazik, Marcin Kurzacz oraz Witold Przygoda.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spektaklu, w tym pracownikom MOK.

Plotki, romanse, morderstwo i ślub – Tajemnica Lady W. dostarczyła nam wielu emocji. Dziękujemy za wspaniały spektakl!

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content