Słuchowisko „Światełko”

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort naszych widzów oraz dzieci występujących w spektaklu, przygotowana została inna forma uczestnictwa w teatralnym wydarzeniu.

MOK w Kłobucku zaprasza na wyjątkowe słuchowisko dla dzieci pt. „Światełko” zrealizowane przez Młodszą Grupę Teatralną „sMOK”. Premierowa emisja części pierwszej odbędzie się już w piątek 20 listopada o godzinie 17:00, natomiast część drugą usłyszymy w niedzielę 22 listopada, również o godzinie 17:00.

Nasi mali słuchacze będą mogli przeżyć przygody niezwykłych postaci, przedmiotów codziennego użytku: Kapcia, Kapciowej, Budzika, Podusi i Łysego Joe. Przedstawimy wzruszającą historię o przyjaźni i przywiązaniu, ale też o emocjach, które towarzyszą naszym bohaterom w związku z utratą bliskiej osoby. Listopad jest szczególnym miesiącem zadumy, refleksji nad przemijaniem i kruchością naszego życia. To miesiąc szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych.

Słuchowisko pt. „Światełko” jest rozprawą o śmierci jako pojęciu abstrakcyjnym dla dzieci. Przy tak dużym wsparciu teatralnej sztuki, o trudnych sprawach rozmawia się wiele łatwiej, bo sztuka jest w naszym życiu nie do zastąpienia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content