Przedłużenie obostrzeń

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i przedłużonym okresem przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa informujemy o czasowym odwołaniu zajęć odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, w terminie od 15 luty 2021 roku do 28 luty 2021 roku.

Decyzja została podjęta zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

O wszelkich zmianach działalności naszej instytucji kultury będziemy informować na bieżąco. Zaczekajmy wspólnie, w zdrowiu, na lepszy czas.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 34 317 29 91, pod adresem e-mail: info@mokklobuck.pl, stacjonarnie w naszej instytucji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Prosimy w sprawach kontaktu bezpośredniego z pracownikami oraz instruktorami MOK skorzystać z dzwonka umieszczonego przy schodach, koło Izby Pamięci Władysława Sebyły. Chrońmy siebie i bliskich.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia odbiorców oraz pracowników utrzymujemy w możliwie najszerszym stopniu działalność statutową w sieci. Zapraszamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content