Projekt „Ocalić od zapomnienia”

Projekt „Ocalić od zapomnienia” polegać będzie na stworzeniu izby pamięci poświęconej Władysławowi Sebyle, w której zgromadzimy wszystkie pamiątki po poecie. Izba ta będzie stałym miejscem, w którym będziemy organizować uroczystości związane z postacią poety zamordowanego w Katyniu. Władysław Sebyła jest patronem naszego domu kultury, od dwunastu lat organizujemy Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. W. Sebyły, te dwa wydarzenia tworzą uroczystą Galę Poetycką, w czasie której uczymy prawdy historycznej o zbrodni katyńskiej na przykładzie konkretnego człowieka, a także propagujemy jego twórczość jako poety, muzyka, malarza. Jest to wtedy święto poezji i sztuki w naszym domu kultury.

„Ocalić od zapomnienia” to projekt edukacyjno-kulturalny wspomagający naszą lokalną społeczność w działaniach twórczych, mający na celu upamiętnienie postaci i twórczości Władysława Sebyły, tzw. poety wyklętego, który został zamordowany w Charkowie, przez co „musiał” być zapomniany ze względu na cenzurę PRL. Po II wojnie światowej nie były drukowane i publikowane jego wiersze, nie był wspominany w szkolnym programie nauczania i kanonie lektur. Chcielibyśmy to zmienić i umożliwić mieszkańcom naszego miasta i gminy poznanie jego losów oraz jego rodziny i najbliższych, krzewić kulturę słowa, przybliżyć okres międzywojenny i wojenny dzieciom i młodzieży szkolnej, zachować tradycje patriotyczne, przypomnieć i uczyć prawdy historycznej, zachować pamięć o szeroko rozumianej zbrodni katyńskiej, propagować tradycje militarne i wojskowe, zbierać i kolekcjonować pamiątki, wskrzeszać tradycje lokalne, nauczać i przypominać o historii lokalnej. Ideą przewodnią naszego zadania, poprzez osobę Władysława Sebyły jest upamiętnienie polskiego dziedzictwa historyczno- literackiego i upowszechnianie dorobku kultury zwiększając tym samym jego obecność w życiu społecznym. Odpowiednio dobrane narzędzia edukacyjne: wystawa, wykłady historyczno-literackie, gra terenowa miejska, wycieczka edukacyjna, mapa przestrzenna i katalog umożliwią dokładne poznanie twórczości i życiorysu Sebyły, poznanie jego „kłobuckich losów”, poznanie lokalnej historii i tradycji.

Izba pamięci ma być nie tylko hołdem złożonym poecie, ale także miejscem gdzie będziemy poznawać historię Polski w okresie II wojny światowej oraz dzieje naszego miasta Kłobucka w tym czasie oraz w czasach PRL. Sebyła poprzez to, że został zamordowany w Charkowie musiał zostać wymazany z kart historii w PRL. Izba pamięci stanowić będzie ważne miejsce kultu i pamięci o Władysławie Sebyle i czasów w jakich żył. Będziemy w niej organizować uroczyste obchody urodzin poety (6 luty), rocznicę upamiętniające mord katyński w kwietniu każdego roku, rocznice świąt państwowych, tj. np. Dzień Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy wybuchu II wojny światowej. I właśnie to święto będzie premierą i inauguracyjną imprezą uroczystego otwarcia Izby. Zapraszać będziemy uczniów i nauczycieli szkół z gminy i powiatu kłobuckiego, a także pozostałych mieszkańców na wykłady, warsztaty, lekcje historyczne i literackie itp. Chcemy w niej zgromadzić pamiątki po poecie oraz dokumenty historii naszego miasta. Powstanie galeria fotograficzna i dokumentacyjna (w postaci witryny interaktywnej) poświęconej poecie z pamiątek przekazanych naszej instytucji przez Muzeum Literatury w Warszawie. Są to rękopisy, zdjęcia, recenzje, artykuły z prasy a także współczesne opracowania książkowe, wydane tomiki poezji. Będzie to stała ekspozycja w jednym z pomieszczeń w MOK.