Warsztaty bożonarodzeniowe – galeria

Pierwszy dzień warsztatów bożonarodzeniowych już za nami. Dzieci podczas warsztatów wykonały cudownie pachnące świąteczne świece żelowe, a dorośli zapoznali się z technika zdobienia Repujar.

Finał konkursu literackiego „Zgroza w Kłobucku”

15 listopada 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku odbył się finał konkursu literackiego „Zgroza w Kłobucku”, który był realizacją inicjatywy lokalnej autorstwa p. Marka Palutkiewicza w projekcie Kuźnia kulturalna 2.0 finansowanym przez MOK Kłobuck. Zadaniem konkursowym było napisanie opowiadania w gatunku szeroko pojętej fantastyki, rozgrywającego się na terenie powiatu kłobuckiego. Prace przyjmowane były 

Czytaj dalej……

„Zwierzaki – realistycznie i fantastycznie” – wyniki!

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zwierzaki – realistycznie i fantastycznie” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku pod patronatem Burmistrza Kłobucka. Komisja w składzie: Małgorzata Chebel – plastyk w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, Magdalena Majewska – Krysińska – plastyk w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie, Tadeusz Ogonek – plastyk, grafik komputerowy w Regionalnym Ośrodku Kultury 

Czytaj dalej……

Archiwalna wersja strony

Jeżeli Państwo szukają informacji archiwalnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, zapraszamy na stronę archiwum.mokklobuck.pl.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec; osobą kontaktową: Kacper Lepiocha (e-mail: kacper@eduodo.pl).

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków oraz realizacja uprawnień określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż okres wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niepodaniach danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.