Wspomnienie II Gali Poetyckiej w MOK Kłobuck (2018)

W oczekiwaniu na kolejną galę poetycką, przypominamy wideo z wydarzenia ubiegłorocznego. Z okazji 116. rocznicy urodzin Władysława Sebyły w kłobuckim Miejskim Domu Kultury odbyła się II Gala Poetycka. W sali widowiskowej wręczono nagrody i wyróżnienia uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego oraz konkursu plastycznego im. Władysława Sebyły. Galę uświetnili młodzi artyści, m.in. Chór Pueri Claramontani z Jasnej 

Czytaj dalej……

XXXI Regionalny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa”

Zapraszamy do udziału w XXXI Regionalnym Konkursie Recytatorskim pn: „Wrażliwość na słowa”. Mamy nadzieję, że konkurs będzie okazją do spotkania się uczniów mających wspólne zainteresowanie sztuką mówienia scenicznego. REGULAMIN – ELMINACJE MIEJSKO-GMINNE REGULAMIN – ELMINACJE POWIATOWE KARTA UCZESTNIKA

Statuetki

Statuetki – nagrody przygotowane przez firmę Abarton na XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły i III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Sebyły już gotowe! To prawdziwe dzieła sztuki. Ręcznie robione. Już nie możemy się doczekać kiedy wręczymy je laureatom konkursu.

Dzień Kobiet

Bez dwóch zdań Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski dla Pań!!! Burmistrz zaprasza wszystkie Panie z okazji ich święta – Dnia Kobiet na piękny koncert i wspaniałą zabawę ! Drogie Panie 8.03.2019 roku bawimy się w MOK-u!

Ankieta

TO DLA NAS WAŻNE!!! Zadowolenie naszych „klientów” czytaj odbiorców kultury, uczestników zajęć to dla nas sprawa priorytetowa! Pomóżcie nam wyjść Wam na przeciw! Chcemy się stale dla Was rozwijać i spełniać Wasze oczekiwania! Przygotowaliśmy dla Was ankietę, dzięki której chcemy sprawdzić Wasz poziom zadowolenia z oferty kulturalnej, chcemy się dowiedzieć jakie jeszcze są Wasze oczekiwania! 

Czytaj dalej……

II Koncert Kolęd i Pastorałek – galeria

II Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany w Kościele pw. św. Marcina 27.01.2018 r. i pełna fotorelacja wykonana przez Pana Krzysztofa Świtalskiego. Podczas tegorocznej edycji wystąpili dla nas: chór Con Amore oraz uczniowie Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Częstochowie-chór dziecięcy i zespół dziecięcy kameralny. Chór przygotowały Jolanta Muratów i siostra Maria Bujalska, a 

Czytaj dalej……

Anielska Pastorałka – kolejne wideo

„Anielska Pastorałka” – anielski występ naszych artystów! Warto zobaczyć to raz jeszcze, warto wczuć się raz jeszcze i warto przeżyć te emocje raz jeszcze. To oczywiście słowa kierowane do tych z was którzy widzieli ten spektakl w MOK. A teraz słowa dla tych którzy nie widzieli widowiska na własne oczy – żałujcie! Na szczęście możecie 

Czytaj dalej……

Archiwalna wersja strony

Jeżeli Państwo szukają informacji archiwalnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, zapraszamy na stronę archiwum.mokklobuck.pl.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Mirosław Górski legitymujący się legitymacją służbową nr: 2017/01/003; adres do korespondencji: ul. Zamkowa 58b, 95-200 Pabianice; e-mail: miroslaw.gorski@elitpartner.pl; telefon: 733 994 608.

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków oraz realizacja uprawnień określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż okres wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niepodaniach danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.