Reggae Jak Malina

Malina gra nawet w pandemii!

Cała Góra Barwinków zaprasza na swój wyjątkowy koncert (wraz z tajemniczym supportem) w formie live streamu nadawanego z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

7. Edycja Reggae Jak Malina
Koncert Pamięci Przemka „Kuriego” Maliny
12 grudzień 2020 r., 19:00
ONLINE!

Festiwal zachowuje swój charakter charytatywny. W grudniu ruszy specjalna internetowa zbiórka na wybraną osobę potrzebującą z naszej społeczności lokalnej.

Szczegóły wkrótce!

Młodsza Grupa Teatralna „sMOK” – “Światełko, cz. II”

W zakończeniu części pierwszej okazuje się, że poszukiwana dziewczynka została zabrana do szpitala. Kapcie, Poduszka i Miś postanawiają ją odwiedzić. Wskakują do granatowej torby, w której zostają przeniesione do dziwnego miejsca. Kolorowe barwy pokoju dziewczynki zastąpione zostały
wszechobecną bielą sali szpitalnej. Nie pomaga miłość i przejmujące głosy przyjaciół, Smutne Łóżko nie chce oddać dziewczynki, która musi odejść z tego świata. Tam, dokąd zmierza, jest dużo kolorów, pięknych i jasnych. Skąd o tym wiedzą nasi bohaterowie? Z najlepszych snów. I przekonują, że dobrze jej tam…

Młodsza Grupa Teatralna „sMOK” – „Światełko, cz. I”

Każdego ranka przedmioty narzekają na właścicielkę dziecięcego pokoju, choć tak naprawdę nie mają ku temu powodów. Dopiero choroba dziewczynki uświadamia im, jak wiele mogą stracić i jak wiele mogą zrobić, aby do nich wróciła. Niestety, wszystkie wysiłki i starania przyjaciół nie skutkują. Pozostają tylko wspomnienia wspólnie spędzonych chwil i ogromna tęsknota. Zupełnie jak w życiu, które napisało ten scenariusz…

Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka.

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.

Janusz Korczak

Ineraktywne świąteczne warsztaty naukowe

Interaktywne świąteczne warsztaty naukowe w formie online dla dzieci!

Bajkowy świat Pana Kleksa i świąteczna atmosfera – to musi się udać. Zapraszamy na warsztaty w całkiem nowej formie.

Na warsztaty obowiązują zapisy – codziennie w godzinach 8:00-16:00 do 3 grudnia włącznie pod numerem telefonu 34 317 29 91.

Warsztaty są bezpłatne.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content