Hip-Hop Dance

📌 HIP HOP Dance – zapraszamy na lekcję pokazową – nabór na zajęcia dla dzieci i młodzieży.

29 września 2020 r. o godz. 18:00
Sala kameralna MOK Kłobuck

Dzień bez samochodu

📆Kalendarz świąt nietypowych z MOKiem 🙂
Dzień bez Samochodu – międzynarodowa kampania proekologiczna świętowana corocznie 22 września.
Dzisiaj szukamy alternatywnych środków transportu – aby zadbać o równowagę ekologiczną 🌍
🚲Jaki środek transportu dzisiaj wybraliście?🛴

Kino za MOK-iem

Kino plenerowe za MOKiem – filmowe zakończenie lata ❤️
18 września br. obejrzeliśmy film „(Nie)znajomi” 🎥
a najmłodsi na sali widowiskowej obejrzeli przygody pewnego urwisa 🐶
Dziękujemy 🙂

#mokkłobuck #mokklobuck

Kino MOK Kłobuck

ZAPOWIEDŹ 🍿
W związku z pytaniami o repertuar październikowego kina publikujemy tytuły następnego seansu. Tym razem maraton filmowy odbędzie się wyjątkowo w niedzielę 11 października br. ❗️
GODZINY I ZWIASTUNY
godz. 15:00 „Waleczne rybki”
https://www.youtube.com/watch?v=v8cHzijOhz4
godz. 17:00 „Jak zostać gwiazdą”
https://www.youtube.com/watch?v=VxgVbcUdgf4
godz. 19:15 „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”
https://www.youtube.com/watch?v=NIRbU6cmIow

A w piątek 25 września br. zapraszamy na maraton filmowy:
O czym marzą zwierzęta – godz. 16:00
Zwiastun ➡ https://www.youtube.com/watch?v=W37-C1srfYw
Pętla – godz. 18:00 i 20:15
Zwiastun ➡ https://www.youtube.com/watch?v=7T0lk0AnePA
🎟Bilety:
normalny – 18 zł
ulgowy – 16 zł
Przedsprzedaż: http://www.film.opole.pl/
W dniu seansu: westybul MOK
❤️ #mokklobuck #mokkłobuck

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content