Powiatowy Konkurs Wokalny „Moja Kolęda” Kłobuck 2022

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

UWAGA! Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 10 stycznia do godziny 20:00.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku w dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 9:00. Listę uczestników z wyszczególnionymi godzinami występów konkursowych opublikujemy po skompletowaniu wszystkich kart zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów odbędzie się 21 stycznia 2022 r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z powiatu kłobuckiego, czerpiących radość ze śpiewania, do podzielenia się swoimi doświadczeniami wokalnymi.

Zapraszamy do udziału w następujących kategoriach wiekowych:

  • przedszkolaki;
  • uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej;
  • uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej;
  • uczniowie szkół średnich;
  • dorośli;
  • kategoria rodzinna.

Prosimy przedkładać czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia wraz ze zgodami na adres organizatora lub przesłanie na adres e-mail: biuro1@mokklobuck.pl do dnia 10 styczeń 2022 r.

Proszę także pamiętać o dokonaniu wpisowego w kwocie 10 zł w biurze konkursu lub na konto:
Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck, 81 8248 0002 1000 0000 0374 0001.


Wystawa Bombek Formówek Prywatnej Kolekcji Bożeny Miłoś

Wystawione bombki formówki stanowią część prywatnej kolekcji Bożeny Miłoś.

Właścicielka kolekcji gromadzi kartki oraz ozdoby świąteczne bożonarodzeniowe i wielkanocne od ponad 40 lat. Największą ilość stanowią kartki świąteczne z całego świata, pisanek jest już w kolekcji ponad trzy tysiące.

Wśród ozdób bożonarodzeniowych jest najwięcej bombek formówek, ale kolekcjonerka szuka także ozdób z osiki, szytych ozdób tekstylnych, bombek blaszanych. Ciekawą część kolekcji stanowią koniki na biegunach, pierniki z różnych materiałów, bombki papierowe oraz bombki z wstążek atłasowych.

Spotkanie sylwestrowe

Zaczynamy o 22:00 – o dobrą muzykę i zabawę zadbają DJ oraz duet Anna Estera i Massimo Grande.

Niech fajerwerki rozbłysną podczas sylwestrowej zabawy tylko o północy. Dbajmy o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort nie tylko swój, ale także innych.

Mikołaj z Gminą Kłobuck w MOK

ZOBACZ GALERIĘ

Mikołaj z Gminą Kłobuck w MOK i w terenie. Było nam niezmiernie miło współtworzyć mikołajkowy projekt dla dzieci z niepełnosprawnościami do którego zaprosiła nas już po raz drugi Fundacja Chrześcijańska „Adullam”. Dodać należy, że projekt ten jest realizowany przez fundację od 15 lat i znany pod nazwą „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”.

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski wsparł bardzo mocno projekt i w tym roku. Warto wspomnieć, że impreza z roku na rok się rozrasta i dlatego w tym roku udało nam się dotrzeć do większej liczby dzieci z niepełnosprawnościami. Od roku 2020 „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” jest też realizowany partnersko jako „Mikołaj z Kłobucka” z czego bardzo się cieszymy.

Współpraca z najlepszymi pomocnikami św. Mikołaja to sama przyjemność. A największą przyjemnością dla nas jest patrzeć z jaką radością Wy odbieracie prezenty. Każda paczka składała się z dwóch części – słodyczy i prezentu rzeczowego dostosowanego do wieku, płci i ewentualnego stopnia niepełnosprawności.

W tym roku większość dzieci dotarła do MOK, gdzie spotkały się z Mikołajem i odebrały paczki z jego rąk. Natomiast dzieci, które dotrzeć nie mogły odwiedził w domu Burmistrz Jerzy Zakrzewski i wręczył im prezenty.

Zapraszamy do obejrzenia świątecznej fotorelacji Pana Krzysztofa Świtalskiego.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content