Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – więcej niż lekcja, więcej niż kino. Ogólnopolski program edukacji filmowej dla wszystkich etapów nauczania.

Dołącz ze swoją szkołą do programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który rusza od października 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku.

Czekamy na zgłoszenia telefoniczne pod nr 34 317 29 91 lub online. Cena biletu – 5 zł/osoba.

WYKAZ CYKLICZNYCH SEANSÓW FILMOWYCH:
PRZEDSZKOLE
Chodzę do kina
SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY I-III
Filmowi bohaterowie
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI
Młodzi w obiektywie
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII
Dojrzewanie w kinie
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Kino polskie

pobierz harmonogram w postaci PDF

PROGRAM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

EDUKACJA FILMOWA W KINIE – JAK TO ZROBIĆ?

ZOBACZ PREZENTACJĘ NA YOUTUBIE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content