Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – galeria

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w 2011 r. Pierwszy marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, w 1951 r. wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Działalność podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce, kiedyś jednoznacznie potępiana, określana mianem bandyckiej i reakcyjnej, lub też po prostu marginalizowana i pomijana w głównym nurcie edukacji historycznej, od pewnego czasu staje się treścią jednej z ważniejszych narracji w polityce historycznej państwa.

W tym dniu Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku zorganizował dwa spotkania z tej okazji. Pierwsze wydarzenie odbyło się o godzinie 10.00 i było kierowane do uczniów i nauczycieli. Drugie popołudniowe, było kierowane do wszystkich chętnych. Na spotkaniach mogliście Państwo obejrzeć film dokumentalny „JAGUAR” o poruczniku Stanisławie Lisieckim, następnie usłyszeć wykład Pana Mariusza Grzyba prelegenta Muzeum Częstochowskiego „Warszyc i jego żołnierze”, przygotowaliśmy również część artystyczną zatytułowaną „ Z głową na karabinie” i wystawę tematyczną. W części artystycznej wystąpili dla nas aktorzy teatru Wręcz: Magdalena Pietrulewicz, Anita Mazik, Marcin Kurzacz oraz aktorka z Teatru aMOK Małgorzata Jankowska. Tego dnia mogliście Państwo obejrzeć militarną wystawę, którą prezentowaliśmy Wam dzięki pomocy pasjonatów Pana Krzysztofa Gancarka, Lesława Kopicy, ks. Macieja Woszczyka i Zbigniewa Macherzyńskiego. Podkreślić należy fakt, iż wszystkie działania skupiały się na podkreśleniu działalności Żołnierzy Wyklętych na naszych terenach.

A teraz zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content