Konkurs literacki – Sensacyjny Kłobuck

28 listopada 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku odbył się finał konkursu literackiego „Sensacyjny Kłobuck”, który był realizacją inicjatywy lokalnej autorstwa Pana Marka Palutkiewicza w projekcie Kuźnia kulturalna 3.0, finansowanym przez MOK Kłobuck.

Zadaniem konkursowym było napisanie opowiadania sensacyjnego, kryminalnego lub detektywistycznego, rozgrywającego się na terenie powiatu kłobuckiego. Prace przyjmowane były od września do końca października, a jego uczestnicy byli mieszkańcami powiatu lub uczniami jednej z jego szkół.

W konkursie wzięło udział 11 osób, z tego 7 w kategorii „osoby dorosłe” oraz 4 w kategorii „młodzież szkolna”. Wszystkie nadesłane prace zostały nagrodzone i opublikowane w pokonkursowej antologii.

Prace oceniało jury w składzie:
1. Marek Palutkiewicz – przewodniczący jury, autor inicjatywy konkursowej,
2. Tomasz Florczyk – współorganizator częstochowskiego „Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj!”; juror „Turnieju Jednego Wiersza”,
3. Michał Wilk – przewodniczący „Koła Literackiego Anafora”; pomysłodawca i organizator Turnieju Jednego Opowiadania w Częstochowie; współorganizator „Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj”.

Rozdanie uświetnił znany pisarz kryminałów Mariusz Czubaj, który wraz z konkursowym jury osobiście gratulował laureatom, a nawet… przygrywał im na gitarze!

Po rozdaniu odbyło się spotkanie literackie z naszym gościem, który z zaangażowaniem odpowiadał na pytania, przywoływał ciekawe anegdoty i opowiadał o ciekawostkach z życia pisarza. Po spotkaniu z chęcią podpisywał książki, rozmawiał i robił zdjęcia z fanami.

Wyniki konkursu literackiego „Sensacyjny Kłobuck”:

W kategorii „dorośli” jury postanowiło przyznać dwa równorzędne pierwsze miejsca oraz jedno trzecie miejsce. Są to:

1. Wioletta Wachol – Na krawędzi
1. Konrad Zielonka – Mistrz Floryan
3. Marek Bednarczyk – Śmierć na wskazówkach

Dodatkowo w kategorii wyróżniono cztery prace:
Cezary Makles – Co ty na to, Faberge
Bogdan Bęben – Pół straszno, pół śmieszno!
Dominika Sulej – Śmierć za śmierć
Sławomir Nowicki – Mroki

W kategorii „młodzież szkolna” miejsca na literackim podium zajęli:

1. Kinga Grajcar – Ciemniej dniem niż nocą
2. Julia Majchrzak – Sekret babci
3. Laura Nykiś – Kłobucka kołysanka

Dodatkowo w kategorii wyróżniono jedną pracę:
Sylwia Jezierska – Trująca gałązka lawendy

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu!

Zapraszamy do zapoznania się z antologią opowiadań konkursowych „Sensacyjny Kłobuck”. Plik mogą Państwo pobrać w formacie PDF oraz E-PUB (uniwersalny format dla czytników e-book).

ANTOLOGIA – PLIK PDF

ANTOLOGIA – PLIK E-PUB

GALERIA ZE SPOTKANIA AUTORSKIEGO Z MARIUSZEM CZUBAJEM

FILM Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ORAZ SPOTKANIA Z NASZYM GOŚCIEM


REGULAMIN

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content