Kapela u Andrzeja

Wakacyjny trop Kapeli u Andrzeja🎼

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku wychodzi z kulturą w miasto. W wakacje Kapela u Andrzeja zaprasza na spotkania z piosenką. Wspólne śpiewanie muzycy zorganizują w ciekawych przestrzeniach miejskich Kłobucka.

Koncerty Wakacyjny trop Kapeli u Andrzeja to działania skierowane na wykorzystanie produktów lokalnych w unikatowym otoczeniu miejskim.

Kłobucka Kapela została utworzona jesienią 1998 roku, a obecny jej skład tworzą: Mirosław Dróżdż – akordeon, śpiew; Stanisław Ochmański – kontrabas; Wojciech Krysiak – instrumenty perkusyjne; Andrzej Jelonek – gitara, śpiew. Do dziś muzycy uświetniają swoim udziałem lokalne uroczystości miejskie i kulturalne. Kapela u Andrzeja bierze udział także w licznych konkursach, festiwalach, koncertach w kraju i za granicą. W swym repertuarze posiada zróżnicowane utwory pod względem charakteru i tematyki.

Podczas Wakacyjnego tropu Kapela u Andrzeja zaprezentuje grupę utworów, które przedstawiają historię, miejsca i mieszkańców Kłobucka. Spotkania z piosenką w plenerze to idealny sposób na odkrywanie urokliwych miejsc i wspólne spędzanie wakacyjnego czasu.

Kapela u Andrzeja zaprasza:
📌 21.07.2019 (niedziela), godz. 19:00 – Rynek im. Jana Pawła II,
📌 27.07.2019 (sobota), godz. 15:30 – Zalew Zakrzew – Altana,
📌 28.07.2019 (niedziela), godz. 17:00 – Park Miejski – Mostek Garbaty.

Kłobucka Kapela Podwórkowa zaprasza również na występ organizowany przez Ośrodek Promocji Gaude Mater w Częstochowie 18.08.2019 roku o godz. 17:00 do Altany w Parku St. Staszica.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.