Jasełkowa Łezka-Humoreska

Tuż przed Bożym Narodzeniem uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku przygotowali jasełka. Nie były to jednak tradycyjne występy jasełkowe. Do żłóbka Jezusa przyszły różne zwierzątka. Wśród nich nie zabrakło myszek, kotka, piesków, owieczek i wielu innych zwierzątek. 
W występie uczestniczyły najmłodsze dzieci czyli pierwszaki.

Do występu młodych aktorów przygotowały panie wychowawczynie: Katarzyna Sawicka, Katarzyna Dąbrowska, Anna Gosławska. Jasełka zostały wystawione w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Uczniowie swe artystyczne umiejętności prezentowali przed kolegami i koleżankami ze starszych klas oraz gronem pedagogicznym. Mali artyści tak wczuli się w swoje role, że zaraz po występie postanowili zaprezentować się raz jeszcze. Tym razem przed szerszą publicznością.

Zapraszamy do MOK na jasełka pt. „Jasełkowa Łezka – Humoreska” w wykonaniu pierwszaków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku. Niech ten występ utrzyma nasz świąteczny nastrój.

Zapraszamy.

Archiwalna wersja strony

Jeżeli Państwo szukają informacji archiwalnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, zapraszamy na stronę archiwum.mokklobuck.pl.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Mirosław Górski legitymujący się legitymacją służbową nr: 2017/01/003; adres do korespondencji: ul. Zamkowa 58b, 95-200 Pabianice; e-mail: miroslaw.gorski@elitpartner.pl; telefon: 733 994 608.

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków oraz realizacja uprawnień określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż okres wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niepodaniach danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.