Izba Pamięci Władysława Sebyły

2 września br. uroczyście otwarliśmy Izbę Pamięci Władysława Sebyły „Ocalić od zapomnienia”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019” w Miejskim Ośrodku Kultury stworzyliśmy miejsce, które jest hołdem złożonym naszemu wspaniałemu poecie.

Galeria fotograficzna i dokumentacyjna poświęcona poecie, powstała z pamiątek przekazanych naszej instytucji przez Muzeum Literatury w Warszawie, będzie stałym elementem tworzącym przestrzeń kulturalną w naszym mieście. Są to rękopisy, zdjęcia, recenzje, artykuły z prasy, a także współczesne opracowania książkowe, wydane tomiki poezji.

„Ocalić od zapomnienia” to projekt edukacyjno-kulturalny wspomagający naszą lokalną społeczność w działaniach twórczych, mający na celu upamiętnienie postaci i twórczości Władysława Sebyły. W dniu otwarcia wysłuchaliśmy wykładu pani Kingi Raczyńskiej, która ciekawie przedstawiła sylwetkę poety na podstawie wspomnień jego żony. Dostaliśmy dodatkową dawkę wiedzy i ciekawostek. Wrześniowa pogoda nie pozwoliła nam wyruszyć na spacer śladami Władysława Sebyły w Kłobucku. Dzięki barwnym opowieściom pana Stefana Sitkiewicza, mogliśmy się przenieść na uliczki naszego miasta, pozostając w ciepłej i przytulnej Izbie Pamięci.

Dziękujemy za obecność Pani wicestaroście Zdzisławie Kall, Panu Burmistrzowi Jerzemu Zakrzewskiemu, Pani dyrektor biblioteki Monice Wypych, przedstawicielom Koła Historyków i Klubu Pasjonatów Plastyki, działających w MOK Kłobuck oraz mieszkańcom.

Grupa aMOK, pod kierownictwem pani Beaty Górskiej-Cieślińskiej, zadbała o część artystyczną otwarcia Izby Pamięci Władysława Sebyły. Wystąpili: Małgorzata Jankowska, Kinga Sowula, Karina Kuberska, Błażej Kozacki i Oskar Kaczmarski. Wiersz Władysława Sebyły Poeta wyrecytowała Magdalena Pietrulewicz.

Projekt opracowała i opisała Anna Szczepanik – instruktor MOK, pracą nad Izbą Pamięci zajmowali się pracownicy oraz instruktorzy: Renata Włóka, Izabela Gęsiarz-Cieplik oraz Zuzanna Rataj.

Zapraszamy do zapoznania się z nową przestrzenią edukacyjno-kulturalną w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Dowiedzmy się więcej o wspaniałym poecie Władysławie Sebyle. Będziemy starać się na bieżąco poszerzać nasze zbiory o nowe pamiątki i przedmioty z życia zasłużonego mieszkańca Kłobucka. Ocalmy od zapomnienia sylwetkę i twórczość wybitnej postaci polskiej literatury.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content