IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Portret” Kłobuck 2023 pod honorowym patronatem Burmistrza Kłobucka.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa śląskiego. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę plastyczną formatu A3 lub A4 wykonaną dowolną techniką płaską, np.: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż (oprócz technik z materiałami sypkimi i nietrwałymi).

Opisanie drukowanymi literami na odwrocie pracy: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły lub innej placówki, numer kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem zostały wykonane.

Kategorie wiekowe:

  • I kategoria – przedszkola;
  • II kategoria – klasy I-III;
  • III kategoria – klasy IV-VI;
  • IV kategoria – klasy VII-VIII;
  • V kategoria – szkoły średnie i dorośli.

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w terminie do 16 stycznia 2023 r. do godziny 20:00 na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku oraz Facebooku. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 lutego 2023 r. w siedzibie MOK-u.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA [PDF]
KARTA ZGŁOSZENIA [ODT]
KLAUZULA INFORMACYJNA