III Gala Poetycka

W środę, 6 lutego 2019 r.w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyła się wyjazdowa III Gala Poetycka z okazji 117. rocznicy urodzin Władysława Sebyły. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodku Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku przy współpracy Muzeum Katyńskiego w Warszawie.

Patron Gali, Władysław Sebyła (1902-1940) poeta, krytyk literacki i żołnierz Września 1939, zamordowany w kwietniu 1940 przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie, urodził się w Kłobucku i tutaj spędził pierwsze lata życia. MOK co roku organizuje uroczyste obchody upamiętniające poetę: w tym roku już XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki i III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Wł. Sebyły pod wspólną nazwą: „Łowco słów, zapomniany i smutny”, których finałem jest Gala Poetycka. Tegoroczną galę zorganizowaliśmy w Muzeum Katyńskim, z racji faktu, że poeta był jednym z zamordowanych w zbrodni katyńskiej, a jego życie dorosłe upłynęło głównie w Warszawie. Zebranych powitał burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, a o działaniach upamiętniających patrona konkursu opowiedziała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku Olga Skwara. W imieniu Muzeum Katyńskiego zebranych powitał dr Tomasz Szczepański. Na program III Gali Poetyckiej im. Władysława Sebyły złożyły się: wykonanie pieśni „Gaude Mater” przez Chór Con Amore, wyświetlenie filmu z dotychczasowych Gali Poetyckich odbywających się w Kłobucku, wystąpienie Stefana Sitkiewicza przybliżające ciekawostki z biografii Władysława Sebyły związane z Kłobuckiem, przejmująca recytacja wiersza Wł. Sebyły pt.: „O matko ty uwierzysz…”w wykonaniu Kingi Sowuli (grupa aMOK), wykład pt.: „ Władysława Sebyła – poeta nieznany światu” zapoznający z twórczością Władysława Sebyły, na tle jego epoki wygłoszony przez dr Elżbietę Wróbel z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego p. Marioli Kruszewskiej i Bartoszowi Konstratowi oraz laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Sebyły: Małgorzacie Jakubowskiej, Annie Orszulak, Zuzannie Gancarek, Gabrieli Olewicz, Weronice Sadzińskiej, Zofii Trzepióra – Nodze, Irenie Orzełek, Oliwii Trepce, Sławomirowi Staniszewskiemu, Ewie Wręczyckiej. Tej części uroczystości towarzyszył Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka” w regionalnych strojach ludowych . Ponadto wysłuchaliśmy wspaniałej interpretacji nagrodzonych wierszy w wykonaniu Idy Górskiej przeplatanych piosenkami w wykonaniu solistów grupy aMOK: „Taki kraj” Katarzyna Owczarek, „Dziewczyna z granatem” Małgorzata Jankowska, „Dziś idę walczyć mamo” Kinga Sowula, ”Powrócisz tu” Joanna Pilśniak, „Quo vadis Polonia” Błażej Kozacki, „Miasto” cały zespół. Uczestnicy mieli okazję także wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Con amore” przygotowanego przez Agnieszkę Brodziak. Galę prowadziła Ida Górska. Scenariusz Gali opracowała i wyreżyserowała Beata Górska-Cieślińska.

Po zakończeniu gali zebrani wraz z przewodnikami zwiedzili Muzeum Katyńskie, miejsce wyjątkowe, bo to tutaj zgromadzono wiele pamiątek po bestialsko zamordowanych Polakach. Warto się było zatrzymać choć na chwilę, aby oddać cześć poległym Bohaterom. Cieszymy się, że mogliśmy tym razem zorganizować Galę w tym niezwykłym miejscu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dziękujemy pracownikom i przewodnikom z Muzeum Katyńskiego w Warszawie za wspaniałe przyjęcie, gościnność i pomoc w organizacji Gali.

Archiwalna wersja strony

Jeżeli Państwo szukają informacji archiwalnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, zapraszamy na stronę archiwum.mokklobuck.pl.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Mirosław Górski legitymujący się legitymacją służbową nr: 2017/01/003; adres do korespondencji: ul. Zamkowa 58b, 95-200 Pabianice; e-mail: miroslaw.gorski@elitpartner.pl; telefon: 733 994 608.

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków oraz realizacja uprawnień określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż okres wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niepodaniach danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.