III Gala Poetycka

W środę, 6 lutego 2019 r.w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyła się wyjazdowa III Gala Poetycka z okazji 117. rocznicy urodzin Władysława Sebyły. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodku Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku przy współpracy Muzeum Katyńskiego w Warszawie.

Patron Gali, Władysław Sebyła (1902-1940) poeta, krytyk literacki i żołnierz Września 1939, zamordowany w kwietniu 1940 przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie, urodził się w Kłobucku i tutaj spędził pierwsze lata życia. MOK co roku organizuje uroczyste obchody upamiętniające poetę: w tym roku już XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki i III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Wł. Sebyły pod wspólną nazwą: „Łowco słów, zapomniany i smutny”, których finałem jest Gala Poetycka. Tegoroczną galę zorganizowaliśmy w Muzeum Katyńskim, z racji faktu, że poeta był jednym z zamordowanych w zbrodni katyńskiej, a jego życie dorosłe upłynęło głównie w Warszawie. Zebranych powitał burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, a o działaniach upamiętniających patrona konkursu opowiedziała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku Olga Skwara. W imieniu Muzeum Katyńskiego zebranych powitał dr Tomasz Szczepański. Na program III Gali Poetyckiej im. Władysława Sebyły złożyły się: wykonanie pieśni „Gaude Mater” przez Chór Con Amore, wyświetlenie filmu z dotychczasowych Gali Poetyckich odbywających się w Kłobucku, wystąpienie Stefana Sitkiewicza przybliżające ciekawostki z biografii Władysława Sebyły związane z Kłobuckiem, przejmująca recytacja wiersza Wł. Sebyły pt.: „O matko ty uwierzysz…”w wykonaniu Kingi Sowuli (grupa aMOK), wykład pt.: „ Władysława Sebyła – poeta nieznany światu” zapoznający z twórczością Władysława Sebyły, na tle jego epoki wygłoszony przez dr Elżbietę Wróbel z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego p. Marioli Kruszewskiej i Bartoszowi Konstratowi oraz laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Sebyły: Małgorzacie Jakubowskiej, Annie Orszulak, Zuzannie Gancarek, Gabrieli Olewicz, Weronice Sadzińskiej, Zofii Trzepióra – Nodze, Irenie Orzełek, Oliwii Trepce, Sławomirowi Staniszewskiemu, Ewie Wręczyckiej. Tej części uroczystości towarzyszył Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka” w regionalnych strojach ludowych . Ponadto wysłuchaliśmy wspaniałej interpretacji nagrodzonych wierszy w wykonaniu Idy Górskiej przeplatanych piosenkami w wykonaniu solistów grupy aMOK: „Taki kraj” Katarzyna Owczarek, „Dziewczyna z granatem” Małgorzata Jankowska, „Dziś idę walczyć mamo” Kinga Sowula, ”Powrócisz tu” Joanna Pilśniak, „Quo vadis Polonia” Błażej Kozacki, „Miasto” cały zespół. Uczestnicy mieli okazję także wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Con amore” przygotowanego przez Agnieszkę Brodziak. Galę prowadziła Ida Górska. Scenariusz Gali opracowała i wyreżyserowała Beata Górska-Cieślińska.

Po zakończeniu gali zebrani wraz z przewodnikami zwiedzili Muzeum Katyńskie, miejsce wyjątkowe, bo to tutaj zgromadzono wiele pamiątek po bestialsko zamordowanych Polakach. Warto się było zatrzymać choć na chwilę, aby oddać cześć poległym Bohaterom. Cieszymy się, że mogliśmy tym razem zorganizować Galę w tym niezwykłym miejscu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dziękujemy pracownikom i przewodnikom z Muzeum Katyńskiego w Warszawie za wspaniałe przyjęcie, gościnność i pomoc w organizacji Gali.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content