II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Portret”

Wyniki II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Portret” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku pod patronatem Burmistrza Kłobucka.

Jury w dniu 30 listopada 2020 r. w składzie:

🎨Magda Parkitna – artysta plastyk – przewodnicząca komisji,
🎨Joanna Sosnowska – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku,
🎨Olga Skwara – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku,
dokonało oceny 247 prac konkursowych i przyznało następujące miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nagrodę Grand Prix otrzymała Ewa Wręczycka – MOK Kłobuck

🎨Kategoria I: przedszkola
I miejsce – Anna Kuczera – Zespół Edukacyjno – Artystyczny „Przygoda” w Rybniku
II miejsce – Jakub Piechaczek – Zespół Edukacyjno – Artystyczny „Przygoda” w Rybniku
III miejsce – Łucja Korpan – Zespół Edukacyjno – Artystyczny „Przygoda” w Rybniku

Wyróżnienie:
Bartosz Dyluś – Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku,
Wiktoria Kożuch – Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku,
Helena Pokorska – Pracownia Sztuk Plastycznych w Częstochowie,
Alicja Bartnik – Zespół Edukacyjno – Artystyczny „Przygoda” w Rybniku,
Pola Orłowska – Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku,
Agata Dygoń – Pałac Młodzieży w Katowicach,
Emilia Kałuża – Przedszkole Gminne w Kamyku.

🎨Kategoria II: klasy I – III
I miejsce – Julia Kardas – Szkoła Podstawowa w Kulejach
II miejsce – Magdalena Pietrzak – MOK Kłobuck
III miejsce – Alicja Toporek – MOK Kłobuck

Wyróżnienie:
Julian Pardej – Zespół Edukacyjno – Artystyczny „Przygoda” w Rybniku,
Piotr Morga – GOK Miedźno,
Karolina Wawrzak -Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie,
Hanna Adamus – MOK Kłobuck,
Antoni Wacowski – MOK Kłobuck.

🎨Kategoria III: klasy IV – VI
I miejsce – Michalina Służałek – MOK Kłobuck
II miejsce – Natalia Maligłówka – Pracownia Sztuk Plastycznych w Częstochowie
III miejsce – Julia Jarczyńska – Pracownia Sztuk Plastycznych w Częstochowie

Wyróżnienie:
Anna Telęga – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
Antonia Mońka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku,
Natasza Swatek – MOK Kłobuck,
Joanna Wośtak – MOK Kłobuck,
Filip Gmliński – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym.

🎨Kategoria IV: klasy VII – VIII
I miejsce – Oliwia Komperda – Pracownia Sztuk Plastycznych w Częstochowie
II miejsce – Agata Bełtowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamyku,
III miejsce – Małgorzata Jakubowska – MOK Kłobuck

Wyróżnienie:
Beata Chazy – Szkoła Podstawowa w Ostrowach nad Okszą,
Zofia Dądela – MOK Kłobuck,
Wiktoria Chramiec – Szkoła Podstawowa w Truskolasach.


🎨Kategoria V: szkoły średnie i dorośli
I miejsce – Dorota Miechówka – ZSO nr 1 – Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu
II miejsce – Julia Kiepura – Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie
III miejsce – Weronika Kalkowska – I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie

Wyróżnienie:
Dorota Reterska – Częstochowa,
Laura Kielińska – Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie,
Gabriela Olewicz – MOK Kłobuck,
Magdalena Machajska – Łobodno,
Justyna Biskup-Naumienko -Tychy.

🎨Kategoria specjalna
Wyróżnienia:
Piotr Pluta – Szkoła Podstawowa nr 58 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach,
Andrzej Solorz – Szkoła Podstawowa nr 58 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach,
Ksawery Sztucki – Szkoła Podstawowa nr 58 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

Osoby nagrodzone, zamieszkałe w powiecie kłobuckim zapraszamy po odbiór nagród (w zgodzie z wytycznymi sanitarnymi) w siedzibie ośrodka od 9 grudnia br. (środa) w godz. od 8.00 do 16.00 (w dni robocze).
Osobom spoza powiatu kłobuckiego nagrody wyślemy pocztą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez nasz ośrodek.❤️

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content