II Summer California Festival Talent Show – galeria, cz. 2

Przedstawiamy kolejny album zdjęć z II Summer California Festival Talent Show zorganizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, jako kontynuacja pomysłu kulturalnego, wykutego w Kuźni Lokalnych Pomysłów 2021, którego autorem jest Kacper Polis WhiteWell.

Komisja w składzie:
1) Kacper Polis;
2) Julia Cebula;
3) Katarzyna Karkoszka-Jurczyk
po obejrzeniu 14 prezentacji scenicznych (taniec, śpiew, gra na fortepianie) zgłoszonych do konkursu:

 • Bartosz Sikora – gra na fortepianie
 • Wiktor Zander – gra na fortepianie
 • Hanna Bęben – taniec nowoczesny
 • Oskar Kaczmarek – śpiew
 • Amelia Cierpiał – śpiew
 • Roksana Kubicka – śpiew
 • Jagoda Wypych – śpiew
 • Julia Przybylska – śpiew
 • Emilia Hejduk – śpiew
 • Nicola Krawczyk – taniec nowoczesny
 • Adam Stanik – śpiew
 • Wiktoria Bażak – śpiew
 • Katarzyna Pawełczak – śpiew
 • Łukasz Drzazga – śpiew

Jury postanowiła wyłonić następujących laureatów:
I miejsce: Jagoda Wypych za wykonanie piosenki „Still in Love”,
II miejsce:
Amelia Cierpiał za niesamowity performance wokalno-instrumentalny, show świetlne, prezentacja autorskiej piosenki pt.: „Rysy”;
III miejsce:
Oskar Kaczmarek za wykonanie piosenki Billie Eilish.

Występy były tak dobre, że Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski postanowił przyznać każdemu z uczestników nagrodę finansową. Laureaci wystąpili na dużej scenie wydarzenia Razem Możemy Więcej – Tauron Dystrybucja Kulturalnie, Sportowo, Bezpiecznie, Ekologicznie i Zdrowo w sobotę, a wszystkich uczestników mogliśmy ponownie zobaczyć w niedzielę podczas odbioru nagród.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom!

ZOBACZ GALERIĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content