II Powiatowy Plener Tatuażu

Za nami II Powiatowy Plener Tatuażu pn.: „Mój urokliwy zakątek miasta”. Ci, co byli świetnie się bawili. Pomimo upału rozłożyliśmy się na ławkach, trawie pod drzewami, w cieniu wokół pomnika Jana Długosza na kłobuckim rynku. Wyposażeni w wodę, owoce i słodkie przekąski daliśmy radę.

🌞🍪🍎🥤

Oto laureaci i ich dzieła:
I miejsce: Agnieszka Bachniak i Magdalena Kozakiewicz SP SPSK w Lgota,
II miejsce: Oskar Bąbiński i Oskar Tokarz SP w Biała,
III miejsce: Nina Morawska i Wiktoria Kęsik z SP Opatów
oraz trzy równorzędne czwarte miejsca:
Natalia Ochmańska i Bianka Kozińska SP nr 3 Kłobuck,
Kinga Zając i Kamila Konieczna SP Opatów,
Martyna Wójcik i Zuzanna Wojtyra SP SPSK Lgota.

👏🥇🥈🥉👏

Plener zorganizowaliśmy wspólnie z Panią Grażyną Makles, która jest jego pomysłodawczynią jako kontynuacja inicjatywy lokalnej z projektu Kuźnia Kulturalna 2.0. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy wspaniałych tatuaży.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content