I Przedszkolny Festiwal Folklorystyczny

I Przedszkolny Festiwal Folklorystyczny zainicjowany przez Panią Dyrektor Przedszkola nr 2 w Kłobucku – Annę Kępczyńską, który honorowym patronatem objął Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski dobiegł (niestety) końca.

Festiwal – piosenką o Kłobucku otworzyli doświadczeni w występach na scenie Kłobuczanie, którzy później z widowni obserwowali przedszkolaków. Kolejne święto folkloru w naszym Kłobucku pokazało, że uwielbiamy nasze kolorowe dziedzictwo, interesujemy się nim i wiemy jak je przedstawiać. Piosenki, tańce, przyśpiewki przygotowane przez przedszkolaków ze wszystkich przedszkoli w Kłobucku – 1-ki, 2-ki, 3-ki, 4-ki i 5-ki były bardzo profesjonalne.

Gratulujemy dyrektorom i nauczycielom tak zdolnych uczniów, mogliśmy dzisiaj podziwiać kunszt ich pracy. Możemy śmiało stwierdzić, że czerwiec to miesiąc w którym folklor przez Kłobuck płynie. Było pięknie, kolorowo, radośnie. Do końca dnia na pewno wszyscy będziemy nucić „Czerwone jabłuszko”, ”Lipka zielona” czy „W moim ogródecku”.

Dziękujemy i chcemy więcej! ❤️

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content