Gminne elminacje XXXIII Regionalnego Mini Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Boronów 2019

Już za nami eliminacje gminne XXXIII Regionalnego Mini Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Boronów 2019 r. Na Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku gościliśmy zdolnych, młodych artystów. Każdy wykonawca zaprezentował wybrany utwór. Uczestnikami imprezy byli soliści w następujących grupach wiekowych:

  • do 5 lat
  • sześciolatki
  • siedmiolatki

Dziękujemy komisji w składzie:

Karolina Jędrak – przewodnicząca komisji, muzyk, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
Dorota Janik – muzyk, Szkoła Podstawowa w Pankach
Anna Szczepanik – instruktor MOK Kłobuck

za ocenę wystąpień młodych artystów.

Dziękujemy pracownikom MOK za pracę nad eliminacjami, szczególnie Panu Andrzejowi Jelonkowi.

Za bajkową opiekę nad przedszkolakami dziękujemy Magdalenie Pietrulewicz oraz Gosi Jankowskiej 🙂

Po wysłuchaniu wystąpień 24 uczestników komisja postanowiła promować do II etapu Mini Festiwalu – eliminacji regionalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie, następujących wokalistów:

I kategoria wiekowa do 5 lat:

I nominacja – Wiktoria Kożuch – Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku
II nominacja – Nikola Kotynia – Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku
III nominacja – Weronika Cholewa – Przedszkole Gminne nr 1 w Kłobucku

II kategoria wiekowa, sześciolatki:

I nominacja – Franciszek Trzepizur – Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku

III nominacja wiekowa, siedmiolatki:

I nominacja – Gabriela Stasińska – Zespół Szkolno Przedszkolny w Łobodnie
II nominacja – Laura Zgieb – Przedszkole SPSK w Kłobucku
III nominacja – Sergiusz Krauz – Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku
IV nominacja – Daria Sawicka – Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku
V nominacja – Ewa Otwinowska – Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku

Gratulujemy wszystkim uczestnikom talentu i odwagi. Cieszymy się, że naszym wspólnym celem jest popularyzowanie piosenki dziecięcej.

Eliminacje regionalne odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie 23 maja 2019 roku o godz. 10:00.

Koncert Galowy Laureatów odbędzie się w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie 30 maja 2019 roku o godz. 10:00.

Powodzenia 🙂

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content