Finał konkursu literackiego „Zgroza w Kłobucku”

15 listopada 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku odbył się finał konkursu literackiego „Zgroza w Kłobucku”, który był realizacją inicjatywy lokalnej autorstwa p. Marka Palutkiewicza w projekcie Kuźnia kulturalna 2.0 finansowanym przez MOK Kłobuck.
Zadaniem konkursowym było napisanie opowiadania w gatunku szeroko pojętej fantastyki,
rozgrywającego się na terenie powiatu kłobuckiego. Prace przyjmowane były od września do końca października, a jego uczestnicy musieli być mieszkańcami powiatu lub uczniami jednej z jego szkół.
W konkursie wzięło udział 30 osób, z tego 6 w kategorii „osoby dorosłe” oraz 24 w kategorii „młodzież szkolna”. Prace oceniało czteroosobowe jury, w składzie:
– Marek Palutkiewicz – przewodniczący jury, autor inicjatywy konkursowej
– Tomasz Florczyk – współorganizator częstochowskiego „Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj!”; juror „Turnieju Jednego Wiersza”; asystent w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Długosza.
– Michał Wilk – przewodniczący „Koła Literackiego Anafora”; pomysłodawca i organizator Turnieju Jednego Opowiadania w Częstochowie; współorganizator Festiwalu Dekonstrukcji Słowa
– Elżbieta Hurnik – profesor Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie
„Uczestnicy zachwycili nas swoją wyobraźnią. Tematyka prac była przeróżna, dostaliśmy historie o duchach straszących w okolicznych zamkach i dworkach, nawiedzonych pociągach, ukrytych skarbach, ataku zombie, odwiedzinach pozaziemskich cywilizacji, walce aniołów z demonami, nimfach, czarownicach i wielu innych”, mówi Marek Palutkiewicz, autor inicjatywy konkursowej.
Jury miało niełatwą pracę, gdyż poziom opowiadań wśród młodzieży był wysoki i wyrównany. Ostatecznie, poza miejscami na podium, przyznano dodatkowo trzy równorzędne wyróżnienia.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne. Rozdanie uświetnił znany pisarz Andrzej Pilipiuk, który osobiście gratulował zwycięzcom razem z konkursowym jury i dyrektor MOK-u Olgą Skwarą.
Po rozdaniu nagród odbyło się spotkanie literackie z naszym gościem, który przez ponad godzinę odpowiadał na pytania publiczność, zabawiał barwnymi anegdotami i opisywał pracę pisarza. Po spotkaniu znalazł jeszcze czas, by rozdawać fanom autografy i robić sobie z nimi zdjęcia.

Lista laureatów konkursu „Zgroza w Kłobucku”
W kategorii „osoby dorosłe”:
Miejsce I – Witold Trzepizur – „Tajemnicze Miejsce”
Miejsce II – Joanna Matyja – „Inwazja Ypsylona”
Miejsce III – Marek Bednarczyk – „Wzgórze Nadziei”
W kategorii „młodzież szkolna”:
Miejsce I – Szymon Makles – „Déjà vu”
Miejsce II – Mariusz Bednarczyk – „Nasyp Śmierci”
Miejsce III – Natalia Wójcik – „Dworzec”
Dodatkowo, ze względu na wysoką jakość tekstów w kategorii „młodzież szkolna”, przyznano następujące równorzędne wyróżnienia:
Zuzanna Kozak – „Przed użyciem upewnij się, że żyjesz”
Julia Juszczyk – „Magiczna Fontanna”
Konrad Nowak – „Drogi Panie Helsing…”
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione opowiadania będą dostępne w darmowym e-booku jako pokonkursowa antologia, do ściągnięcia ze strony internetowej MOK w Kłobucku.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu!

Artykuł o naszym konkursie znajdziecie Państwo również w najnowszym numerze „Gazety Kłobuckiej” (nr 47).

Zdjęcia z finału zamieszczamy za zgodą pana Marka Michalczyka i Jarosława Jędrysiaka (Gazeta Kłobucka).

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: miroslaw.gorski@elitpartner.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.