Finał konkursu literackiego „Zgroza w Kłobucku”

15 listopada 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku odbył się finał konkursu literackiego „Zgroza w Kłobucku”, który był realizacją inicjatywy lokalnej autorstwa p. Marka Palutkiewicza w projekcie Kuźnia kulturalna 2.0 finansowanym przez MOK Kłobuck.
Zadaniem konkursowym było napisanie opowiadania w gatunku szeroko pojętej fantastyki,
rozgrywającego się na terenie powiatu kłobuckiego. Prace przyjmowane były od września do końca października, a jego uczestnicy musieli być mieszkańcami powiatu lub uczniami jednej z jego szkół.
W konkursie wzięło udział 30 osób, z tego 6 w kategorii „osoby dorosłe” oraz 24 w kategorii „młodzież szkolna”. Prace oceniało czteroosobowe jury, w składzie:
– Marek Palutkiewicz – przewodniczący jury, autor inicjatywy konkursowej
– Tomasz Florczyk – współorganizator częstochowskiego „Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj!”; juror „Turnieju Jednego Wiersza”; asystent w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Długosza.
– Michał Wilk – przewodniczący „Koła Literackiego Anafora”; pomysłodawca i organizator Turnieju Jednego Opowiadania w Częstochowie; współorganizator Festiwalu Dekonstrukcji Słowa
– Elżbieta Hurnik – profesor Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie
„Uczestnicy zachwycili nas swoją wyobraźnią. Tematyka prac była przeróżna, dostaliśmy historie o duchach straszących w okolicznych zamkach i dworkach, nawiedzonych pociągach, ukrytych skarbach, ataku zombie, odwiedzinach pozaziemskich cywilizacji, walce aniołów z demonami, nimfach, czarownicach i wielu innych”, mówi Marek Palutkiewicz, autor inicjatywy konkursowej.
Jury miało niełatwą pracę, gdyż poziom opowiadań wśród młodzieży był wysoki i wyrównany. Ostatecznie, poza miejscami na podium, przyznano dodatkowo trzy równorzędne wyróżnienia.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne. Rozdanie uświetnił znany pisarz Andrzej Pilipiuk, który osobiście gratulował zwycięzcom razem z konkursowym jury i dyrektor MOK-u Olgą Skwarą.
Po rozdaniu nagród odbyło się spotkanie literackie z naszym gościem, który przez ponad godzinę odpowiadał na pytania publiczność, zabawiał barwnymi anegdotami i opisywał pracę pisarza. Po spotkaniu znalazł jeszcze czas, by rozdawać fanom autografy i robić sobie z nimi zdjęcia.

Lista laureatów konkursu „Zgroza w Kłobucku”
W kategorii „osoby dorosłe”:
Miejsce I – Witold Trzepizur – „Tajemnicze Miejsce”
Miejsce II – Joanna Matyja – „Inwazja Ypsylona”
Miejsce III – Marek Bednarczyk – „Wzgórze Nadziei”
W kategorii „młodzież szkolna”:
Miejsce I – Szymon Makles – „Déjà vu”
Miejsce II – Mariusz Bednarczyk – „Nasyp Śmierci”
Miejsce III – Natalia Wójcik – „Dworzec”
Dodatkowo, ze względu na wysoką jakość tekstów w kategorii „młodzież szkolna”, przyznano następujące równorzędne wyróżnienia:
Zuzanna Kozak – „Przed użyciem upewnij się, że żyjesz”
Julia Juszczyk – „Magiczna Fontanna”
Konrad Nowak – „Drogi Panie Helsing…”
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione opowiadania będą dostępne w darmowym e-booku jako pokonkursowa antologia, do ściągnięcia ze strony internetowej MOK w Kłobucku.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu!

Artykuł o naszym konkursie znajdziecie Państwo również w najnowszym numerze „Gazety Kłobuckiej” (nr 47).

Zdjęcia z finału zamieszczamy za zgodą pana Marka Michalczyka i Jarosława Jędrysiaka (Gazeta Kłobucka).

Archiwalna wersja strony

Jeżeli Państwo szukają informacji archiwalnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, zapraszamy na stronę archiwum.mokklobuck.pl.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Mirosław Górski legitymujący się legitymacją służbową nr: 2017/01/003; adres do korespondencji: ul. Zamkowa 58b, 95-200 Pabianice; e-mail: miroslaw.gorski@elitpartner.pl; telefon: 733 994 608.

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków oraz realizacja uprawnień określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż okres wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niepodaniach danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.