Elminacje powiatowe XXXI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość na słowa” – galeria

Podczas Ludowego Koncertu Wielkanocnego poznaliśmy laureatów eliminacji powiatowych XXXI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość na słowa”.

Dziękujemy komisji w składzie:
Adam Hutyra – aktor Teatru Dramatycznego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
Beata Górska-Cieślińska – reżyser grupy teatralnej aMOK,
Dorota Musiał – teatrolog Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,
Magdalena Pietrulewicz – reżyser grupy teatralnej Wręcz,
za poświęcony czas i cenne wskazówki.

Dziękujemy pracownikom MOK za pracę nad konkursem, szczególnie Pani Annie Szczepanik.

A oto wyniki konkursu:
kategoria I – uczniowie klas I-III
I miejsce – Fabian Paciepnik – SP Truskolasy
II miejsce – Małgorzata Grabowska – SP Popów
III miejsce – Marcin Król – SP Panki
kategoria II – uczniowie klas IV-VI
I miejsce – Bartosz Kalus – SP Popów
II miejsce – Zuzanna Kowalczyk – SP nr 1 Krzepice 
III miejsce – Kaja Konieczna – SP nr 1 Krzepice
kategoria III – uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum
I miejsce – Jakub Grabowski – SP Popów
II miejsce – Hanna Wójcik – SP nr 3 Kłobuck 
II miejsce – Kinga Sowula – SP nr 1 Kłobuck 
III miejsce Julia Grzyb – SP Panki

Laureaci wezmą udział w kolejnym etapie przesłuchań tj. eliminacjach regionalnych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w dniu 24 kwietnia 2019 r. Powodzenia!

Komisja przyznała także wyróżnienia:
kategoria I – uczniowie klas I-III
Maja Ślusarczyk – SP Popów
Rafał Romański – SP nr 3 Kłobuck 
Lena Matyja – SP Panki
kategoria II – uczniowie klas IV-VI
Zuzanna Kotowicz – SP Wilkowiecko 
Natalia Langner – SP Wręczyca Wielka
kategoria III – uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum
Daria Kulej – SP Wręczyca Wielka
Amelia Pyrak – SP Krzepice
Kornelia Kotarska – SP Panki

Cieszymy się także z przybycia po odbiór nagród laureatów I Gminnego Konkursu na Kartkę Wielkanocną.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content