Dzień Otwarty w MOK Kłobuck

9 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku odbył się Dzień Otwarty❗️ Mimo deszczowej pogody odwiedziliście nas licznie, za co bardzo dziękujemy. Oficjalnie zakończyliśmy wakacje i przedstawiliśmy chętnym nową ofertę zajęć. W westybulu MOK pracownicy oraz instruktorzy byli do Waszej dyspozycji. Nie zabrakło także przedstawicieli m.in. Koła Teatralnego aMOK oraz Kłobuckiego Klubu Pasjonatów Plastyki.

Przygotowaliśmy specjalne stoiska, odpowiadające wszystkim zajęciom organizowanym w MOK. Dostosowaliśmy naszą ofertę dla różnych grup wiekowych. Młodsi i trochę starsi znajdą w MOK zajęcia dla siebie.

Dzień Otwarty to niesamowita okazja poznania bliżej kreatywnej codzienności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. Dziękujemy za rozmowy i okazanie zainteresowania naszymi zajęciami 🎭🎨🎤

📌Nadal zapraszamy do zapisywania się na zajęcia. W pokoju instruktorów MOK znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Będziemy razem tworzyć przestrzeń kulturalną w Kłobucku 🙂

Młodsza Grupa Teatralna sMOK
Formacje Taneczne
Koło Krawieckie
Zumba
Koło Teatralne aMOK
Koło muzyczne
Zespół Śpiewaczy „Kłobuczanie”
Kłobucki Klub Pasjonatów Plastyki
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”
Kapela podwórkowa „U Andrzeja”
Koło plastyczne
Zajęcia efektywnego nauczania
Yoga
Klub Malucha
Teatr Nowych
Koło Szachowe
Rękodzieło
Klub Gier Planszowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content