Dzień Kobiet 2019

Tamte prywatki zagościły podczas Dnia Kobiet w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku!

Dzień Kobiet w MOK artystycznie rozpoczęliśmy wernisażem prac „Jej portret” autorstwa Zofii Trzepióry-Nogi. Tematyka obrazów idealnie wpisała się w obchodzone święto. Spod pędzla malarki wyszły liczne portrety kobiet, w tym znajomych twarzy Pań z Kłobucka. Nieobecnych serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy do 1 kwietnia br. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli zaprezentować obrazy Pani Zofii, przedstawiające wizerunki mężczyzn.

Dla wszystkich gości został przygotowany słodki poczęstunek oraz napoje. Przed rozpoczęciem programu artystycznego okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski.

Bez cenzury, największe przeboje muzyki z czasów PRL zaprezentował zespół Stokrotki. Sala widowiskowa podczas koncertu przypominała prywatkę z dawnych lat. Wszystkie Panie zostały porwane do wspólnego tańca. Chałupy welcome to czy Być kobietą to tylko przykładowe piosenki, które wspólnie z zespołem śpiewały zebrane na sali Panie.

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski po koncercie obdarował wszystkie Panie czerwonymi różami. To był wieczór w zupełnie starym, dobrym stylu.

Galerie:
Dzień Kobiet 2019 – część 1
Dzień Kobiet 2019 – część 2
Dzień Kobiet 2019 – część 3

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content