Dzień Kobiet 2019

Tamte prywatki zagościły podczas Dnia Kobiet w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku!

Dzień Kobiet w MOK artystycznie rozpoczęliśmy wernisażem prac „Jej portret” autorstwa Zofii Trzepióry-Nogi. Tematyka obrazów idealnie wpisała się w obchodzone święto. Spod pędzla malarki wyszły liczne portrety kobiet, w tym znajomych twarzy Pań z Kłobucka. Nieobecnych serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy do 1 kwietnia br. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli zaprezentować obrazy Pani Zofii, przedstawiające wizerunki mężczyzn.

Dla wszystkich gości został przygotowany słodki poczęstunek oraz napoje. Przed rozpoczęciem programu artystycznego okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski.

Bez cenzury, największe przeboje muzyki z czasów PRL zaprezentował zespół Stokrotki. Sala widowiskowa podczas koncertu przypominała prywatkę z dawnych lat. Wszystkie Panie zostały porwane do wspólnego tańca. Chałupy welcome to czy Być kobietą to tylko przykładowe piosenki, które wspólnie z zespołem śpiewały zebrane na sali Panie.

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski po koncercie obdarował wszystkie Panie czerwonymi różami. To był wieczór w zupełnie starym, dobrym stylu.

Galerie:
Dzień Kobiet 2019 – część 1
Dzień Kobiet 2019 – część 2
Dzień Kobiet 2019 – część 3

Archiwalna wersja strony

Jeżeli Państwo szukają informacji archiwalnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, zapraszamy na stronę archiwum.mokklobuck.pl.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Mirosław Górski legitymujący się legitymacją służbową nr: 2017/01/003; adres do korespondencji: ul. Zamkowa 58b, 95-200 Pabianice; e-mail: miroslaw.gorski@elitpartner.pl; telefon: 733 994 608.

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków oraz realizacja uprawnień określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż okres wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niepodaniach danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.