Dni Kłobucka 2022 – Wymiatacze

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku pragnie przedstawić Państwu ofertę turnieju „Wymiatacze”. Zwracamy się do Państwa z propozycją zgłoszenia swoich drużyn, które będą brały udział w rywalizacji podczas Dni Kłobucka 25 czerwca 2022.

„Wymiatacze” to wersja światowego hitu „Nietypowy turniej rodzinny”, w którym rywalizuje ze sobą sześć lub osiem drużyn. Każda drużyna będzie składać się z czterech osób. W zawodach może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn. Zawodnicy mają do pokonania ekstremalny i pełen zaskakujących niespodzianek tor przeszkód. Śmiałkowie muszą udowodnić jak bardzo są zdeterminowani, by sięgnąć po zwycięstwo. Przeszkody, które dostarczają mnóstwo zabawy i śmiechu zarówno dla oglądającego publiczności jak i startujących zawodników.

W poprzednich latach turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. W tym roku chcemy również zaprosić Was do tej sportowej zabawy. Wpisowe wynosi 40 zł od drużyny (4 osoby). Dodatkowo, każda drużyna otrzymuje komplet koszulek, pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe. Do turnieju zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 8 drużyn, zgodnie z kolejnością wniesienia opłaty startowej.

W tytule przelewu/wpłaty prosimy wpisywać: Wymiatacze2022_nazwadrużyny_imięinazwiskokapitana. Numer rachunku bankowego: 81 8248 0002 1000 0000 0374 0001.

Zgłoszenia i potwierdzenie przelewu można dostarczyć do siedziby MOK Kłobuck w godzinach 8:00-15:00 albo poprzez wiadomość e-mail na adres biuro7@mokklobuck.pl i dyrekcja@mokklobuck.pl. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 20 czerwca 2022!

SZCZEGÓŁY I HARMONOGRAM

KARTA ZGŁOSZENIA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content