Cuda niewidy z Dyni 2018

Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku ogłosił konkurs CUDA NIEWIDY Z DYNI. Koordynatorami konkursy byli: Zuzanna Rataj.
Prace konkursowe składano do 30 października do godziny 12.00. Jury obradowało od godziny 12.30, a wyniki ogłoszono o godz. 16.00 w westybulu Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku.

W konkursie wzięło udział: 21 osób , w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola- 7 prac, klasy 1-3- 3 prace, klasy 4-6 SP 3 kl. Gimnazjum-11 prac.

Jury w składzie:

MAGDALENA BĘBEN, Kwiaciarni DANUSIA, ul. 11 Listopada 9, 42-100 Kłobuck,

BOŻENA OWCZAREK, Kwiaciarnia GARDENIA, ul.9 Maja, 42-100 Kłobuck,

MONIKA OWCZAREK, Kwiaciarnia GARDENIA, ul. 9 Maja, 42-100 Kłobuck

spośród prac konkursowych wyłoniło następujące prace zwycięski:

kategoria przedszkola:
I miejsce: Kornelia LAMIK
II miejsce: Małgorzata PTAK
III miejsce: Hanna KASPRZAK

kategoria klasy 1-3:
I miejsce: Cyprian MOŃKA
II miejsce: Dominik DRZASTWA
III miejsce: Julia PODLEJSKA

klasy 4-6, 3 gimnazjum
I miejsce: Julia BEDNAREK
II miejsce: NINA GWIŹDZIŃSKA
III miejsce: Karolina TRZEPIÓRA

W wyborze prac nagrodzonych przez jury decydowały:
1.samodzielność wykonania pracy,
2.brak elementów gotowych,
3.oryginalność kompozycji,
4.estetyka wykonania,
5.wykorzystanie materiałów naturalnych.

Archiwalna wersja strony

Jeżeli Państwo szukają informacji archiwalnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, zapraszamy na stronę archiwum.mokklobuck.pl.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec; osobą kontaktową: Kacper Lepiocha (e-mail: kacper@eduodo.pl).

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków oraz realizacja uprawnień określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż okres wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niepodaniach danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.