Ania na Podlasiu!

Ania na Podlasiu…

I wizyta studyjna dla uczestników „Zaproś nas do siebie” za nami! M-GCKiS w Choroszczy i Grajewskie Centrum Kultury, dziękujemy za przemiłą gościnę!❤ Nasz instruktor Pani Anna Szczepanik wróciła z I wizyty studyjnej bardzo zmęczona ale również zachwycona. Mówi nam, że ten czas został wykorzystany przez nią w 200%.

Choroszcz, Grajewo, Tykocin i Supraśl wszystkie te instytucje kultury ugościły ją tak wspaniale, że aż brakło słów by to opisać. Nasza koleżanka jest nadal pod wrażeniem tych warunków, tych emocji, warsztatów i przede wszystkim tego, że spotkała tak cudownych, pozytywnych ludzi. Wszystko to według niej wydarzyło się za szybko. Za szybko żeby zapamiętać wszystko co się wtedy działo, żeby nacieszyć się widokiem Podlasia. Mówi nam, że kondycja poprawiona, bo tempo zabójcze ale mega pozytywne emocje. Przywiozła również kosz pomysłów, które zaczerpnęła od innych „zaprosiów” lub „urodziły się” w podróży. A także szykuje dla nas warsztaty. Temat: Odkrywanie fenomenu oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. A my czekamy z niecierpliwością. No dzieję się!

Dziękujemy ZAPROSIU!

Fot. Tomek Kaczor, wykorzystano również zdjęcia innych „zaprosiów”, które umieścili na grupie.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content