Ania na Podlasiu!

Ania na Podlasiu…

I wizyta studyjna dla uczestników „Zaproś nas do siebie” za nami! M-GCKiS w Choroszczy i Grajewskie Centrum Kultury, dziękujemy za przemiłą gościnę!❤ Nasz instruktor Pani Anna Szczepanik wróciła z I wizyty studyjnej bardzo zmęczona ale również zachwycona. Mówi nam, że ten czas został wykorzystany przez nią w 200%.

Choroszcz, Grajewo, Tykocin i Supraśl wszystkie te instytucje kultury ugościły ją tak wspaniale, że aż brakło słów by to opisać. Nasza koleżanka jest nadal pod wrażeniem tych warunków, tych emocji, warsztatów i przede wszystkim tego, że spotkała tak cudownych, pozytywnych ludzi. Wszystko to według niej wydarzyło się za szybko. Za szybko żeby zapamiętać wszystko co się wtedy działo, żeby nacieszyć się widokiem Podlasia. Mówi nam, że kondycja poprawiona, bo tempo zabójcze ale mega pozytywne emocje. Przywiozła również kosz pomysłów, które zaczerpnęła od innych „zaprosiów” lub „urodziły się” w podróży. A także szykuje dla nas warsztaty. Temat: Odkrywanie fenomenu oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. A my czekamy z niecierpliwością. No dzieję się!

Dziękujemy ZAPROSIU!

Fot. Tomek Kaczor, wykorzystano również zdjęcia innych „zaprosiów”, które umieścili na grupie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content